Rabobank: Resultaten EU-brede stresstest 2018

De Rabobank heeft deelgenomen aan de EU-brede stresstest van 2018, uitgevoerd door de Europese Bankenautoriteit (EBA), in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB).

De Rabobank heeft kennisgenomen van de berichtgeving eerder vandaag door de EBA over de EU-brede stresstest en onderschrijft de uitkomsten van deze oefening volledig. 
 
De EU-brede stresstest van 2018 kent geen minimumeis of drempel waaraan een financiële instelling moet voldoen. De test is bedoeld als belangrijke bron van informatie ten behoeve van de SREP. Aan de hand van de resultaten kunnen de bevoegde instanties beoordelen of de Rabobank in een stressscenario kan voldoen aan haar kapitaalsvereisten.
 
Het ongunstige stressscenario is door de ECB/ESRB geformuleerd en beslaat een periode van drie jaar (2018-2020). De stresstest is uitgevoerd op basis van een veronderstelde statische balans per december 2017. In de stresstest zijn geen toekomstige bedrijfsstrategieën of managementbeslissingen van Rabobank meegenomen. Het is geen voorspelling van de winst van Rabobank. Rabobank werkt aan de realisatie van haar strategische doelen en de uitkomsten van deze stress test bevatten daarom slechts een deel van de impact hiervan.
 
In het basisscenario komt Rabobanks fully loaded common equity Tier 1 ratio (CET1) op 16,0% uit in 2020 (jaarultimo). In het ongunstige scenario komt de CET1 ratio uit op 11,4%.
 
Rabobank blijft gecommitteerd aan haar strategische doelen. De resultaten van de oefening zijn geen reden voor aanvullende managementacties. 
 
De volledige resultaten van de Rabobank zijn beschikbaar op de website van de EBA.
 Published: 2 November 2018, 18:15 CET
 
Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401