De omwisselverhouding voor de vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten bedraagt 19,81

De raad van bestuur van Rabobank heeft de omwisselverhouding vastgesteld voor de uitzonderlijke vergoeding van omgerekend ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat. De omwisselverhouding is één nieuw Rabobank Certificaat voor elke 19,81 Rabobank Certificaten die een houder bezit.

De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde prijzen van alle verhandelde Rabobank Certificaten op Euronext Amsterdam op 1, 2 en 3 december 2020 (de Volume-Weighted Average Price - VWAP) van € 33,81. De VWAP is aangepast door deze met € 1,625 te verlagen, wat resulteert in een referentieprijs van € 32,18. De omwisselverhouding van 19,81 is berekend door de referentieprijs te delen door € 1,625. 

De nieuwe Rabobank Certificaten worden op 8 december 2020 uitgegeven en geleverd aan de clearingpartijen. Levering aan houders van nieuwe Rabobank Certificaten en een eventuele fractie in contanten vindt plaats vanaf 9 december 2020.

Verwezen wordt naar het persbericht van 30 november 2020. Meer informatie is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

Bepaalde getallen in dit bericht zijn afgerond. Bij de daadwerkelijke berekening wordt alleen de fractie in contanten afgerond op hele centen. 

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401