Rabobank geeft nieuwe Rabobank Certificaten uit voor de vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten

Op 8 december 2020 zijn 15.044.096 nieuwe Rabobank Certificaten uitgegeven en geleverd aan de clearingpartijen.

Het totale nominale bedrag aan uitstaande Rabobank Certificaten is daarmee gestegen naar € 7.825.136.525, wat overeenkomt met 313.005.461 Rabobank Certificaten.

Levering aan houders van nieuwe Rabobank Certificaten en een eventuele fractie in contanten vindt plaats vanaf 9 december 2020.

Details van deze vergoeding zijn 30 november jongstleden gepubliceerd (zie persbericht). De omwisselverhouding is op 4 december 2020 via een nieuwsbericht bekend gemaakt.

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401