Rabobank publiceert jaarverslag 2021

Vandaag publiceert Rabobank haar jaarverslag 2021 en enkele bijlagen waaronder  ESG Facts & Figures. Alle bijlagen en overige rapporten vind je op Resultaten en verslagen - Rabobank.

Op 10 februari 2022 publiceerde Rabobank naast de jaarcijfers haar impactrapport 2021. In dit rapport geeft Rabobank inzicht in de omgeving waarin de bank opereert, de strategie en bijbehorende resultaten en de manier waarop de bank waarde creëert voor stakeholders. Sinds dit jaar is het Jaarverslag opgesteld aan de hand van het International Integrated Reporting Framework.

Gepubliceerd: 10 Maart 2022, 08:30 CET

Contact

Telefoon + 31 (0) 30 216 2758