Rabo news https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News en <![CDATA[Nederlandse economie zomert dit jaar door ondanks internationale onzekerheid]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20170607-economic-quarterly.html Na een sterk 2016 zomert de Nederlandse economie ook dit jaar door. Ons bbp groeit in 2017 naar verwachting met 2,2 procent. Volgend jaar zal de groei iets afvlakken tot 1,9 procent. Hoewel met name de (geo-)politieke risico’s in de wereld nog relatief groot zijn, lijkt ons land hier vooralsnog geen last van te hebben. Onze export groeit namelijk gestaag. Ook de woninginvesteringen en de consumptie van huishoudens stuwen de economische groei in Nederland dit jaar op. De arbeidsmarkt doet het eveneens goed. Zo komt de werkloosheid in 2018 naar verwachting uit op 4,5 procent. Wel komt na volgend jaar een einde aan de huidige inhaalgroei. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Ondanks deze goede vooruitzichten is de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen in ons land op lange termijn wel een zorg. Rabobank-econoom Nic Vrieselaar: “In de crisis dook het inkomen van veel Nederlanders omlaag en het groeit nu al langere tijd matig, ondanks dat de werkloosheid rap daalt. Afgelopen maanden was de reële loongroei zelfs fors lager dan in de eerste maanden van 2016. Dit kan deels komen doordat de Nederlandse arbeidsmarkt, net als die in andere Europese landen, ruimer is dan de werkloosheidscijfers impliceren. Zowel de hoogte van het besteedbaar inkomen als de werking van de arbeidsmarkt heeft baat bij verkleining van de wig tussen netto loon en werkgeverslasten.”
 
Wereldeconomie: iets meer politieke rust
De groei van de wereldeconomie komt dit jaar naar verwachting iets hoger uit dan in 2016. Rabobank-econoom Daniël van Schoot: “We hebben onze groeiraming voor de VS en het VK weliswaar naar beneden bijgesteld, maar we verwachten dat de eurozone en China harder zullen groeien dan eerder voorzien. Daarnaast zien we een wereldwijd herstel van grondstofprijzen, waar vooral grondstof exporterende economieën als Rusland en Brazilië baat bij hebben.”
 
Toch zijn de internationale onzekerheden nog steeds groot. Van Schoot: “Deze zijn nu vooral geopolitiek van aard. Want hoewel de protectionistische houding van de VS wat lijkt te zijn afgezwakt, leidt uitstel niet per se tot afstel. De situatie rond Noord-Korea en de invloed vanuit China kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de Amerikaans-Chinese relatie. Hierdoor is een handelsoorlog tussen deze landen nog zeker niet van tafel. Los van geopolitieke onzekerheden lijkt de mondiale economie in rustiger vaarwater terechtgekomen. Dit is overigens vooral een cyclisch verhaal. Veel van de huidige groei betreft inhaalgroei. Het is daarom gewenst dat beleidsmakers meer werk gaan maken van mondiale onevenwichtigheden om zo hun remmende werking op de wereldgroei te beperken. Met mondiale onevenwichtigheden bedoelen we specifiek de verschillen in posities op de lopende rekening van landen. Deze verschillen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de financiële crisis.” 
 
Het Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Investor News Wed, 07 Jun 2017 08:17:29 GMT
<![CDATA[Nieuwe topstructuur Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/New-top-management-structure-at-Rabobank%20.html De raad van commissarissen van Rabobank heeft besloten tot een nieuwe topstructuur. De dagelijkse leiding van Rabobank gaat op 1 september 2017 over van de raad van bestuur naar een groepsdirectie van tien personen onder leiding van de huidige bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. De vorming van een groepsdirectie betekent een plattere organisatie, meer focus op de digitale transitie en een vertegenwoordiging van meer klantsegmenten op het hoogste uitvoerende bestuursniveau. Dit moet leiden tot een versnelling van de digitale transitie van Rabobank. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de invoering van de nieuwe topstructuur. Alle voorgenomen benoemingen zijn onder voorbehoud van toetsing door de toezichthouders.

Wiebe Draijer: “We hebben anderhalf jaar geleden onze strategische route bepaald. We zijn goed op weg, maar met deze wijziging kunnen we de verandering van Rabobank richting markt en in digitalisering verder versnellen. Met de nieuwe groepsdirectie zijn alle belangrijke klantsegmenten in de top van onze bank vertegenwoordigd. Met een groepsbrede aandacht voor digitalisering en talent op ons hoogste uitvoerende bestuursniveau sluiten we beter aan op de veranderingsagenda van de coöperatieve Rabobank.”

De groepsdirectie kent aparte directeuren voor vier belangrijke klantsegmenten van Rabobank. In Nederland zijn dat Particulieren en Bedrijven. Internationaal gaat het om Wholesale Clients en Rural & Retail International. De Digital Transformation Officer is verantwoordelijk voor de groepsbrede digitalisering van de dienstverlening, innovatie en Fintech. Voor de verdere versterking van de cultuur, leiderschap en talentontwikkeling wordt de rol van Human Resources opgenomen in de groepsdirectie. Naast de voorzitter, de CFO en de CRO, kent de groepsdirectie een CIO/COO, die verantwoordelijk is voor IT, dataverbetering en operations.

De Groepsdirectie van Rabobank zal bestaan uit [i]:

  • Wiebe Draijer (51), Voorzitter
  • Bas Brouwers (45), Chief Financial Officer  
  • Petra van Hoeken (56), Chief Risk Officer
  • Mariëlle Lichtenberg (49), Particuliere klanten
  • Kirsten Konst (42), Bedrijven
  • Jan van Nieuwenhuizen (56), Wholesale Clients
  • Berry Marttin (51), Rural & Retail internationaal
  • Bart Leurs (45), Digital Transformation Officer 
  • Ieko Sevinga (51), Chief Information Officer/Chief Operating Officer
  • Janine Vos (44), Chief Human Resources Officer

Voor Rien Nagel en Ralf Dekker zijn de wijzigingen in hun domein aanleiding om hun loopbaan buiten de bank voort te zetten. Zij zullen na afloop van hun huidige bestuurstermijn gedurende een overgangsperiode beschikbaar zijn voor het overdragen van hun taken.

Ron Teerlink, voorzitter van de raad van commissarissen: “De vorming van de groepsdirectie is een belangrijke stap in het realiseren van de strategische doelen van Rabobank. De nieuwe leden zijn zonder meer aanwinsten voor het team, dat met ambitie en veel energie de uitdagingen aangaat waar we voor staan. De raad van commissarissen is Ralf Dekker en Rien Nagel buitengewoon erkentelijk voor wat zij in de afgelopen periode hebben betekend voor de bank. Ralf heeft een forse bijdrage geleverd aan de stroomlijning van onze operations en IT en heeft een leidende rol gespeeld bij de versterking van het innovatieve vermogen van de bank. Rien had een leidende rol bij de wijziging van de governance van Rabobank. Per 1 januari 2016 zijn 106 coöperatieve lokale banken en de topcoöperatie Rabobank Nederland gefuseerd tot één nieuwe coöperatieve Rabobank. De wijze waarop dat is gebeurd en de betekenis hiervan is voor de bank van zeer grote waarde. We wensen beide heren alle succes toe in wat ze gaan ondernemen.”

Wiebe Draijer: “Ik zie ernaar uit om met een vernieuwd en uitgebreid team door te gaan op de ingezette weg. Digitalisering, innovatie en HR krijgen extra prioriteit. Met aparte bestuurders voor onze belangrijkste klantsegmenten in Nederland kunnen we nog gerichter werken aan de verbetering van onze klantbediening. We combineren dit met ons karakter van lokaal verankerde bank die dichtbij haar klanten staat. In het buitenland zetten we in op het groeipotentieel van Rural Banking en met onze focus op food en agri versterken we met Wholesale onze leidende positie in de food- en agriketen. De groepsdirectie is een veelzijdige en evenwichtige groep van mensen die binnen en buiten Rabobank hun sporen verdiend hebben. Ook wil ik mijn waardering uitspreken voor de toewijding, professionaliteit en collegialiteit van Ralf Dekker en Rien Nagel. Ik wens hen het allerbeste voor de toekomst.”

Ralf Dekker: “Hoewel we er nog lang niet zijn ben ik buitengewoon trots op wat er in mijn bestuursperiode is bereikt, zeker ook op het gebied van innovatie, IT en operations. Ik heb er vertrouwen in dat deze opwaartse lijn in de nieuwe structuur wordt voortgezet. De nadrukkelijke inbedding van IT en innovatie in de nieuwe groepsdirectie sterken mij in deze overtuiging. Voor mijzelf is dit een passend moment om nieuwe uitdagingen buiten de Rabobank aan te gaan. Dat vind ik een inspirerend vooruitzicht.”

Rien Nagel: “De verandering van de topstructuur bij Rabobank en het splitsen van mijn portefeuille in drieën is een logische aanleiding nieuwe wegen in te slaan en de bank te verlaten. Ik ben trots op wat ik met mijn collega’s heb kunnen betekenen voor onze leden en klanten. Ik wens het nieuwe topteam van Rabobank heel veel succes toe. Ik heb met veel plezier intensief met hen samengewerkt en zal ze met grote interesse volgen. In mijn oriëntatie op een nieuw professioneel leven zal het element ondernemerschap centraal blijven staan.”


[i] De statutaire raad van bestuur bestaat per 1 september 2017 uit Wiebe Draijer, Bas Brouwers, Petra van Hoeken, Kirsten Konst, Jan van Nieuwenhuizen en Berry Marttin (herbenoemd voor 4 jaar).


Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Wed, 31 May 2017 16:23:49 GMT
<![CDATA[Rabobank successfully priced its first Covered Bond]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/covered-bonds-investors.html On May 22, 2017 Rabobank successfully priced its inaugural EUR 2.5 billion dual tranche Covered Bond. Rabobank offered the Covered Bonds to institutional investors. A pan-European roadshow took place prior to the trade to introduce the Covered Bond programme to investors. Rabobank’s Covered Bonds are backed by Dutch prime residential mortgages and are assigned a (P)‘Aaa’ rating by Moody’s.

Rabobank priced a EUR 1.5 billion 7yr and a EUR 1 billion 15yr with an order book of over EUR 4 billion with over 140 different investors. Over the coming years Rabobank plans to issue one or two benchmark transactions a year under the Programme. Issuing Covered Bonds will further diversify and optimise Rabobank's funding composition, which supports the Strategic Framework of the bank. Covered Bonds provide cheaper funding and also leads to a further diversification of the investor base.
 
Information on the issue of Rabobank Covered Bonds can be found here.
 
Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.
]]>
Investor News Mon, 22 May 2017 16:23:49 GMT
<![CDATA[House prices on course to hit new peak]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/house-prices-on-course-to-hit-new-peak.html The growth in the Dutch housing market continued unabated in the first quarter of 2017. The number of sales in the first three months of the year reached 55,911 homes, well over 30% more than in the first quarter of 2016. At the same time, as the rise in the number of transactions, the number of owner‐occupied homes for sale also rose, which meant that shortages remained at roughly the same level. This contributed to the rise in house prices in the first quarter of 2017 compared to the last quarter of 2016 – by 2.0%. The year‐on‐year rise was no less than 6.8%.

In view of the strong growth in the first quarter and taking account of economic growth, rising incomes and persistently low interest rates being forecast, we are adjusting our expectations for this year: for 2017 as a whole we are assuming 225,000 to 235,000 sales and price rises of around 6.5%.

On the mortgage market, new approvals rose further during the first quarter of 2017. Higher repayments and tighter restrictions in the loan‐to‐value regime contributed to the total gross mortgage debt levelling off in the fourth quarter of 2016. Rising competition between mortgage providers is expected to help keep mortgage rates low in 2017 too.

In view of the ever growing housing shortage and sharp price increases this has caused, it is for the new government to work together with municipalities, housing associations, commercial parties and private developers to come up with new solutions for the housing market. A crucial task here will be to build affordable homes in both the owner‐occupied and rental sector. 

The full Dutch Housing Market Quarterly report can be found here.

]]>
Investor News Wed, 17 May 2017 06:00:00 GMT
<![CDATA[Rabobank launches Covered Bond Programme]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/rabobank-launches-covered-bond-programme.html Rabobank announced a deal related roadshow to offer Covered Bonds to institutional investors. The inaugural Covered Bond will be issued under the EUR 25 billion Programme, which is backed by Dutch prime residential mortgages and is assigned a (P) Aaa rating by Moody’s. Rabobank received regulatory approval from the De Nederlandsche Bank on its Covered Bond Programme.

Rabobank plans to issue one or two benchmark transactions per year under the Programme. Issuing Covered Bonds will further diversify and optimize Rabobank's funding composition, which supports the Strategic Framework of the bank. Covered Bonds provide attractive funding for especially longer duration issues. It also leads to a further diversification of the investor base.

Information on the issue of Rabobank Covered Bonds can be found here.

Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

]]>
Investor News Thu, 11 May 2017 08:54:33 GMT
<![CDATA[Call notification]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/call-notification-usdollar-2000000000-perpetual-non-cumulative-capital-securities-isin-xS0703303262.html (ISIN: XS0703303262)

Rabobank issued the Capital Securities on 9 November 2011. In accordance with the Terms and Conditions of the Capital Securities, Rabobank may elect to redeem the Capital Securities on the First Call Date, being 29 June 2017, subject to certain conditions, one of which is the approval of (formerly: the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank N.V.), now:) the European Central Bank. Rabobank confirms that it has obtained such approval of the European Central Bank. 
 
Notice is hereby given that, pursuant to Condition 7(c) of the Terms and Conditions of the Capital Securities, the Issuer has elected to redeem and will redeem all of the Capital Securities at the principal amount thereof, together with any accrued and unpaid interest on 29 June 2017.
 
Fiscal Agent and Paying Agent  
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom
 
Paying Agent and Euronext Amsterdam Listing Agent 
Rabobank
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
The Netherlands
]]>
Investor News Mon, 01 May 2017 06:00:00 GMT
<![CDATA[Rabobank publiceert geïntegreerd Jaarverslag 2016]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/rabobank-publishes-annual-report-2016-1.html Rabobank publiceert vandaag het geïntegreerde Jaarverslag 2016. De bank legt hierin financiële verantwoording af en biedt daarnaast inzicht in de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij.

Rabobank publiceert vandaag het geïntegreerde Jaarverslag 2016. De bank legt hierin financiële verantwoording af en biedt daarnaast inzicht in de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij.

Dat de bank verschil maakt, blijkt uit concrete bijdragen aan het stimuleren van welvaart en welzijn in Nederland, het stimuleren van wereldwijde duurzame voedselvoorziening en de wijze waarop we werken aan een duurzame Rabobank. Meer concreet gaat het om klanten verder helpen, de economie en samenleving versterken, en bijdragen aan het produceren van meer voedsel met minder grondstoffen.

Geïntegreerde verslaglegging
Het Jaarverslag 2016 bevat ook de Jaarrekening 2016 en en het ‘Capital Adequacy and Risk Management Report 2016’. Naast het Jaarverslag 2016 verschijnt vandaag een compact en publieksvriendelijk jaaroverzicht.

Links
De publicaties zijn te vinden via onderstaande links.
Jaarverslag 2016
Jaaroverzicht 2016
Infographic 'Maatschappelijke Impact'

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Tue, 21 Mar 2017 13:12:53 GMT
<![CDATA[DBRS assigns ‘AA’ Issuer Rating with a Stable Trend to Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/dbrs-assigns-aa-issuer-rating-with-a-stable-trend-to-rabobank.html

On 7 March 2017 DBRS assigned Issuer Ratings to 43 European banking groups. Rabobank was assigned a ‘AA’ Issuer Rating with a Stable Trend. This is in line with Rabobank’s Senior Debt ratings.

]]>
Investor News Thu, 09 Mar 2017 14:33:32 GMT
<![CDATA[Rabobank: Komend kabinet moet visionair investeren in economische structuur]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/rabobank-the-next-cabinet-must-make-visionary-investments-in-the-economic-structure.html Dat onze economie het dit en volgend jaar zo goed doet, betekent niet dat het komende kabinet achterover kan leunen. Na 2018 zal de economische groei naar verwachting teruglopen. Het komende kabinet zal daarom visionair moeten investeren in de versterking van onze economische structuur, om onder meer de koopkracht op peil te houden. Ook is het onverstandig om eerder uitgevoerde, economisch slimme hervormingen terug te draaien, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

De Nederlandse economie noteerde vorig jaar de hoogste groei sinds de crisis en dit jaar zal zij nog een tandje bijschakelen en naar verwachting met 2,3 procent groeien. In 2018 valt de economische groei in ons land iets terug naar 2,0 procent vanwege een minder uitbundige consumptiegroei. De werkloosheid zal de komende tijd verder dalen en in 2018 naar verwachting zelfs uitkomen op 4,6 procent. Rabobank-econoom Martijn Badir: “Ondanks deze economische voorspoed zien wij geen reden voor het komende kabinet om achterover te leunen. Op de langere termijn zal de economische groei in ons land namelijk significant lager zijn doordat het arbeidsaanbod en de productiviteitsgroei onder druk staan. De huidige hoge groeicijfers moeten dan ook worden gezien als inhaalgroei op de economische schade die we sinds de crisis hebben opgebouwd.”

“Repareer het dak als de zon schijnt”
Volgens de econoom zijn extra maatregelen nodig om de economie structureel te versterken. Badir: “De mantra is en blijft: laten we het dak repareren terwijl de zon schijnt. En dat is nu. Om de structurele arbeidsproductiviteit te verhogen, moet het komende kabinet visionair investeren in R&D, innovatie en menselijk kapitaal. Het is van het grootste belang dat het serieus werk maakt van investeringen in de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Juist nu de arbeidsmarkt steeds verder flexibiliseert en technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat kennis en vaardigheden snel verouderen, moet menselijk kapitaal flink wat hoger op de beleidsagenda.”

Tegelijkertijd moet ervoor worden gewaakt economisch verstandige hervormingen terug te draaien. Zo zal de verlaging van de AOW-leeftijd niet alleen schadelijk zijn voor de overheidsfinanciën maar ook de economie raken. Badir: “Het huidige beleid zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd meestijgt met de levensverwachting. Als een komend kabinet de AOW-leeftijd terugbrengt naar 65 jaar, zorgt dat er niet alleen voor dat de overheidsfinanciën minder houdbaar worden, maar ook dat minder mensen zich zullen aanbieden op de arbeidsmarkt. Het groeipotentieel van Nederlandse economie zal in dat geval verder wegzakken, terwijl het onder meer door de vergrijzing toch al onder druk staat.”

Ook pleiten de Rabobank-economen voor een grondige herziening van het belastingstelsel. Badir: “Een nieuw belastingstelsel moet een eind maken aan de economisch verstorende wirwar aan toeslagen en aftrekposten. Het huidige belastingstelsel is vooral zo complex geworden doordat er jaar in, jaar uit toeslagen en belastingen aan zijn toegevoegd omwille van vooral politieke kortetermijndoelen. Daardoor lekt er veel geld weg, wat ten koste gaat van onze welvaart. Gezien het gefragmenteerde politieke landschap is het te hopen dat een volgend kabinet ‘eenvoud’ als noodzakelijke voorwaarde stelt voor een goed werkend belastingstelsel.”

Nu het economisch beter gaat en de overheid in 2017 naar verwachting een begrotingsoverschot noteert, bestaat het gevaar dat de urgentie om de zorgkosten in bedwang te houden naar de achtergrond verdwijnt. Badir: “De discussie over het afschaffen van het eigen risico is hier een voorbeeld van. Als de zorgkosten echter weer ontsporen, is het waarschijnlijk dat het besteedbare inkomen van huishoudens de komende tien jaar nauwelijks zal toenemen doordat belastingen en premies dan omhoog moeten om de kosten te dekken.”

De Nederlandse economie gaat harder achteruit bij tegenwind dan onze buurlanden, maar veert ook sneller op bij rugwind. “Deze kwetsbaarheid is onwenselijk, al is het maar omdat zij tot onzekerheid en aantasting van vertrouwen leidt”, aldus Badir. “Een volgend kabinet kan deze economische kwetsbaarheid aanpakken door de schotten die nu bestaan tussen bijvoorbeeld pensioenen en de woningmarkt weg te nemen. Op deze manier zouden huishoudens gespaard pensioengeld deels kunnen inzetten om de eigen woningschuld te verlagen, zeker als zij het huis toch al annuïtair aflossen. Ook zouden zij pensioen- of huizenvermogen moeten kunnen inzetten voor opleiding.”

Trumps beleid heeft negatief effect op wereldhandelsgroei
Voor 2017 en 2018 verwachten de Rabobank-economen opnieuw een gematigde mondiale economische groei van ongeveer 3 procent. Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars: “Onze voorspellingen zijn omgeven met onzekerheid door vooral politieke ontwikkelingen, waaronder de verkiezingen in een aantal belangrijke eurozonelidstaten. Ook de effecten van de Brexit-onderhandelingen laten zich moeilijk inschatten. Wel gaan we uit van een negatief effect op de wereldhandelsgroei van de verwachte protectionistische maatregelen van president Trump. Zelfs als concrete maatregelen uitblijven, kan de dreiging ervan al een negatief effect hebben.”

Het Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie

]]>
Investor News Thu, 09 Mar 2017 10:25:53 GMT
<![CDATA[Fitch affirms Rabobank at 'AA-' with a Stable Outlook]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/fitch-press-release-24-February-2017.html

On 24 February 2017 Fitch Ratings announced that they have affirmed Coöperatieve Rabobank U.A.'s (Rabobank) Long-term Issuer Default Rating (IDR) at ‘AA-‘ with a Stable Outlook, Viability Rating (VR) at ‘a+’ and Short-term IDR at 'F1+'. The ratings actions are part of the annual review of Rabobank.

]]>
Investor News Fri, 24 Feb 2017 16:20:20 GMT