Rabo news https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News en <![CDATA[In Californië gevestigde Rabobank National Association neemt voorziening in vierde kwartaal 2017 ]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180102-california-based-rna-takes-q4-provision%20%20.html Rabobank, National Association ("RNA"), een in Californië gevestigde dochteronderneming van Coöperatieve Rabobank, U.A. ("Rabobank"), heeft in het vierde kwartaal van 2017 een voorziening genomen van ongeveer EUR 310 miljoen vooruitlopend op een schikking met betrekking tot eerder bekendgemaakte onderzoeken.

RNA wordt sinds 2013 onderzocht door het Amerikaanse Ministerie van Justitie en andere Amerikaanse autoriteiten in verband met mogelijke overtredingen in het verleden van de Amerikaanse “Bank Secrecy Act” en andere regelgeving met betrekking tot het melden van ongebruikelijke transacties, en in verband met het onderzoek naar RNA’s compliance programma door RNA’s prudentiële toezichthouder, de Office of the Comptroller of the Currency (“OCC”). RNA werkt mee aan de onderzoeken en is meer recentelijk in gesprek gegaan met de autoriteiten om deze zaken te schikken. Als gevolg hiervan heeft RNA in de financiële resultaten van het vierde kwartaal van 2017 een voorziening genomen voor een mogelijke schikking, die waarschijnlijk ook een schuldbekentenis van RNA zal bevatten ten aanzien van een eenmalige overtreding door voormalige medewerkers die vijf jaar geleden informatie hebben achtergehouden voor de OCC. Rabobank verwacht dat deze onderzoeken in het eerste kwartaal van 2018 tot een einde komen en kan daarom op dit moment geen nadere mededelingen doen.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Tue, 02 Jan 2018 15:00:36 GMT
<![CDATA[Rabobank bevestigt ECB kapitaalvereisten 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20171215-rabobank-confirms-ecb-capital-requirements-2018.html Rabobank heeft kennisgenomen van de definitieve beslissing van de ECB over de eigenvermogensvereisten waaraan de bank met ingang van 1 januari 2018 moet voldoen.

Het besluit betekent dat Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”) een totale SREP kapitaalsvereiste heeft van 9,75% op geconsolideerde en niet-geconsolideerde basis. De vereiste bestaat uit een 8% minimale eigenvermogensvereiste en een 1,75% Pillar 2 vereiste.
 
De minimale CET1 vereiste is vastgesteld op 6,75% bestaande uit de minimale Pillar 1 vereiste (4,5%) en de Pillar 2 vereiste (1,75%). Daarnaast moet Rabobank in 2018 voldoen aan de gefaseerd ingevoerde gecombineerde buffervereisten bestaande uit de Capital Conservation Buffer (1,875%) en de door de Nederlandsche Bank (“DNB”) opgelegde Systemic Risk Buffer (2,25%). Dit leidt tot een totale CET1 vereiste van 10,375% in 2018. 
 
In 2019 zal de CET1 vereiste worden verhoogd met de verdere invoering van de Capital Conservation Buffer en de Systemic Risk Buffer (naar 2,5% en 3% respectievelijk). Dit resulteert in een verwachte totale CET1 vereiste van 11,75% in 2019 . Rabobank heeft een CET1 ratio target van minimaal 14%. 
 
Sinds 2017 heeft de ECB de Pillar 2 vereiste gesplitst in de eerdergenoemde Pillar 2 requirement en Pillar 2 guidance. De Pillar 2 guidance is niet opgenomen in de 10.375% CET1 vereiste en is niet openbaar. Pillar 2 guidance is niet relevant voor de ‘Maximum Distributable Amount’. 
 
Met een fully loaded CET1 ratio van 14,7% per 30 juni 2017 voldoet Rabobank al aan de vereisten zoals gesteld voor 2018. Met een Tier 1 ratio van 18,1% en een totale kapitaalsratio van 25,5% per 30 juni 2017 voldoet Rabobank ook ruim aan de totale SREP kapitaalsvereisten. 
 
Vereisten op niet-geconsolideerde basis
 
Het besluit vereist ook dat Rabobank een CET1 ratio van 8,125% behoudt op een niet-geconsolideerde basis. Deze 8,125% CET1 kapitaalsvereiste bestaat uit: de minimale Pillar 1 vereiste (4,5%), de Pillar 2 vereiste (1.75%) en de Capital Conservation Buffer (1,875%). De niet-geconsolideerde CET1 ratio van Rabobank was 15,6% per 30 juni 2017. 
]]>
Investor News Fri, 15 Dec 2017 15:00:00 GMT
<![CDATA[Rabobank verkoopt Roparco Hypotheken aan RNHB]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20171215-rabobank-sells-its-roparco-mortgage-loan-activities-to-rnhb.html Rabobank heeft Roparco Hypotheken verkocht aan RNHB. De transactie omvat zowel de onderliggende hypotheekportefeuille als het personeel. RNHB is een voormalig label van Rabobank-dochter FGH Bank. Vanaf eind 2016 heeft RNHB zelfstandig haar activiteiten voortgezet als aanbieder van hypothecaire kredieten op de Nederlandse markt.

Alle hypotheekactiviteiten Roparco verkocht
De transactie betreft de verkoop van de gehele Roparco business unit, die uit ongeveer 4.900 leningen bestaat met een totaal uitstaand bedrag van circa 500 miljoen euro. Roparco Hypotheken, dat binnen Rabobank als zelfstandig hypotheekbedrijf was gepositioneerd, was oorspronkelijk van Robeco en werd in 2013 overgedragen aan Rabobank. De verkoop aan RNHB is in lijn met de strategie van Rabobank om haar balans verder te optimaliseren en zich meer te richten op haar kernactiviteiten.
 
RNHB verwelkomt Roparco-portefeuille en -team
RNHB is een gevestigde hypotheekverstrekker met een AFM-vergunning voor het aanbieden van krediet. RNHB heeft de ambitie om haar business uit te breiden door organische groei en selectieve portefeuille-acquisities. In die lijn verwelkomt de vastgoedfinancier de Roparco-portefeuille als een solide toevoeging aan haar huidige portefeuille. Het bestaande Roparco-team zal ook overgaan naar RNHB, zodat klanten kunnen blijven communiceren met hun vaste contactpersonen bij het Roparco-team en bij serviceprovider Stater.
 
Roparco-klanten per brief geïnformeerd
De Roparco-klanten ontvangen binnenkort een brief waarin zij geïnformeerd worden over de transactie.
]]>
Investor News Fri, 15 Dec 2017 14:00:00 GMT
<![CDATA[Moody’s publishes its semi-annual update on Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20171129-press-release-moodys.html

On 29 November 2017 Moody’s published an updated credit opinion on Rabobank, elaborating on their analysis of Rabobank’s creditworthiness.

]]>
Investor News Wed, 29 Nov 2017 16:36:28 GMT
<![CDATA[Fitch affirms Rabobank at ‘AA-‘; Outlook Stable]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20171124-press-release-fitch.html On 24 November 2017 Fitch Ratings announced that it has affirmed Rabobank Long-Term Issuer Default Rating (IDR) at 'AA-' with a Stable Outlook, the Viability Rating (VR) at 'a+' and the Short-Term IDR at 'F1+'.

Rabobank's Long-Term IDR and senior debt ratings are one notch above the bank's Viability Rating which, according to Fitch, reflects the bank’s significant qualifying junior debt buffer. 

Fitch is of the opinion that ‘the VR is underpinned by a modest risk appetite, which Fitch believes will remain central to the bank's strategy. The rating is also supported by the bank's leading market position in Dutch retail banking, complemented by a solid franchise in the global food and agriculture sectors. The rating factors in the expectation that Rabobank's capital ratios will remain sound while the amount of unreserved non-performing loans (NPLs) will decrease, and that the bank will maintain prudent liquidity and diversified funding.’

The rating agency expects Rabobank ‘to maintain a prudent approach to risk, reflected in low-risk underwriting standards, particularly in mortgage lending, and conservative approach to capital and liquidity management.’ Fitch also expects ‘the bank to focus on core markets and business segments.’

]]>
Investor News Fri, 24 Nov 2017 17:33:30 GMT
<![CDATA[Rabobank data in EBA publication]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20171124-final-data-eba-eu-wide-transparency-exercise.html Coöperatieve Rabobank U.A. notes the announcements made today by the European Banking Authority and European Central Bank regarding the information of the 2017 EU-wide Transparency Exercise and fulfilment of the EBA Board of Supervisors’ decision.

Background 2017 EU-wide Transparency Exercise

At its meeting in May 2017, the EBA Board of Supervisors approved the package for the 2017 EU-wide Transparency Exercise, which since 2016 is performed on an annual basis and published along with the Risk Assessment Report (RAR). The annual transparency exercise will be based solely on COREP/FINREP data on the form and scope to assure a sufficient and appropriate level of information to market participants.

The templates were centrally filled in by the EBA and sent afterwards for verification by banks and supervisors. Banks had the chance to correct any errors detected and to resubmit correct data through the regular supervisory reporting channels.

]]>
Investor News Fri, 24 Nov 2017 10:59:32 GMT
<![CDATA[Rabobank: Betaalbaarheidskloof tussen koop- en vrijehuursector steeds groter]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20171115-affordability-gap-continues-to-widen.html Op de Nederlandse huizenmarkt wordt de betaalbaarheidskloof tussen koopwoningen en particuliere huurhuizen almaar groter. Dit raakt huurders in het vrije segment dubbel. Zo betalen zij een hoge huur, waardoor ze weinig kunnen sparen. En doordat zij weinig sparen zien zij zich geconfronteerd met een barrière tot de koopmarkt vanwege de nog altijd stijgende prijzen van koopwoningen in combinatie met de aangescherpte leennormen. Het gevolg is dat zij vaker blijven wonen in een huis dat niet meer bij hun situatie past. En het ziet er naar uit dat het woningmarktbeleid van het nieuwe kabinet hier weinig verandering in zal brengen. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Het derde kwartaal van dit jaar sneuvelde er opnieuw een record op de Nederlandse huizenmarkt. Rabobank-econoom Christian Lennartz licht toe: “Het was een beetje een gek kwartaal. Er zijn nog nooit zoveel huizen verkocht als in de afgelopen drie zomermaanden, dik 61.000. Maar we zien het land uiteenvallen in de Randstad en de rest; in Zuid-Holland stagneerde het aantal verkopen, terwijl het in de provincies Utrecht en Noord-Holland zelfs behoorlijk inzakte. Deze ontwikkeling kan een signaal zijn voor een kentering.”
 
De Rabobank-economen verwachten dat er dit jaar zo’n 240.000 huizen worden verkocht en dat dit volgend jaar zal teruglopen naar ongeveer 225.000 transacties. Lennartz: “Afgelopen kwartaal is niet alleen het aandeel, maar ook het aantal jonge huizenkopers gedaald. We zien het aantal beleggers dat een tweede of derde huis koopt, of nog meer, juist stijgen. In tegenstelling tot koopstarters hebben zij meer financiële armslag en daardoor de beste kaarten in handen bij het bieden op een koopwoning.”
 
Huizenprijzen stijgen met 7 procent in 2018
Doordat de vraag naar koophuizen niet noemenswaardig afneemt, zullen de prijzen komend jaar nog fors stijgen. Lennartz verwacht een prijsstijging van 7 procent in 2018. “Er is zoals gezegd een grote kloof tussen de betaalbaarheid van koopwoningen en die van particuliere huurwoningen, en dan met name in de vrije sector. De woonlasten liggen in de koopsector gemiddeld op zo’n 30 procent van het besteedbaar inkomen, waar dit in de particuliere huursector meer dan 40 procent is. Daarnaast is het vertrouwen in de koopwoningmarkt hoog en blijft de rente voorlopig nog laag. Hierdoor blijft de vraag naar koopwoningen groot, zolang niet genoeg huurhuizen zijn bijgebouwd.”
 
De situatie op de Nederlandse huizenmarkt zal niet snel wezenlijk veranderen, denkt de Rabobank-econoom. “We verwachten dat het voorgestelde beleid van het nieuwe kabinet op korte en middellange termijn geen substantiële impact zal hebben op de prijsvorming van koopwoningen. De groeiende kloof in betaalbaarheid tussen koop en vrije huur zal ook niet snel kleiner worden. Zo houdt het nieuwe woningmarktbeleid ondanks de beperking van de hypotheekrenteaftrek de bevoordeling van een eigen huis in stand.”
 
Het Kwartaalbericht Woningmarkt vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Investor News Wed, 15 Nov 2017 11:17:30 GMT
<![CDATA[Call Notice: Robeco Multi Market Bonds XS0701182544]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20171110-notice-to-noteholders-robeco-multi-market-bonds.html To the holders of the Robeco Multi Market Bonds DEC 11/21 (EUR) (ISIN: XS0701182544) issued by Robeco Direct N.V. (“the Notes”) – the obligations of Robeco Direct N.V. under the Notes have been assumed by Coöperatieve Rabobank U.A.

Notice is hereby given that, a Hedge Disruption Event has occurred. Reference is made to the notice given by the Issuer to the Noteholders dated 7 November 2017 (“the Notice”), following which the Issuer has determined that a Hedge Disruption Event has occurred. Therefore, the Issuer has decided to redeem all the Notes outstanding and that the Notes will be redeemed early on 14 November 2017 at the Early Redemption Amount. After payment in full of the Final Redemption Amount the Issuer shall be released of all obligations hereunder.

]]>
Investor News Fri, 10 Nov 2017 11:17:30 GMT
<![CDATA[DBRS confirms rating Rabobank at AA, Stable Trend]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/20171108-dbrs-confirms-rating-rabobank.html On 8 November 2017 DBRS Ratings announced that they have confirmed the ratings on Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank), including the Long-Term Issuer Rating of AA, and the Short-Term Issuer rating of R-1 (high). The trend on all the ratings remains Stable.

According to DBRS the confirmation of the ratings and the Stable trend take into consideration “Rabobank’s leading franchise in the Dutch retail & SME market as well as its strong global presence in food and agriculture financing. The ratings incorporate the Group’s strengthened capital position, sound asset quality, and improving profitability. Conversely, the ratings also reflect the Group’s modest, albeit improving, efficiency levels and still high reliance on wholesale funding.”

]]>
Investor News Wed, 08 Nov 2017 07:00:00 GMT
<![CDATA[Rabobank transfers risk on part of its commercial credit portfolio]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2017/rabobank-transfers-risk-on-part-of-its-commercial-credit-portfolio.html Rabobank has transferred part of the risk on its commercial credit portfolio involving loans to business customers in Europe and North America amounting to EUR 3 billion. Rabobank’s total private credit portfolio amounts to EUR 418 billion (at 30 June 2017).

Bas Brouwers, Rabobank CFO: ‘This transaction is part of Rabobank’s strategy of further optimising its balance sheet. It means that Rabobank’s risk-weighted assets are reduced by EUR 1 billion. We will use the capital released by this transaction to grant new loans to customers. The transaction with Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) shows that there are increasing opportunities for Dutch pension funds to participate in the funding of business.’ Rabobank and PFZW closed this transaction in the 3rd quarter of this year and closed a similar transaction in January 2014 which involved a portfolio of EUR 3.2 billion.]]>
Investor News Tue, 07 Nov 2017 15:01:49 GMT