Rabo news https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rabobank News en <![CDATA[Rabobank: 1.698 miljoen euro nettowinst in eerste halfjaar 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180816-rabobank-eur-1-698-million-net-profit-in-first-half-2018.html
  • Voor het 3e jaar op rij klantentevredenheid omhoog.
  • Rabobank uitgeroepen tot Industry leader door Sustainalytics en hoogst genoteerde Nederlandse grootbank in de meest recente Sustainable Brand Index.
  • Nettowinst 1.698 miljoen euro (+12%).
  • Lage kredietverliezen door gunstige economische ontwikkeling en zorgvuldig kredietbeheer.
  • Solide kapitaalpositie: fully loaded common equity tier 1 ratio van 15,5% naar 15,8%.

Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2018 een nettowinst geboekt van 1.698 miljoen euro, 12% meer dan in het eerste halfjaar van 2017. Dit resultaat is voor een deel te danken aan de aanhoudend gunstige economische ontwikkeling, waardoor de kredietverliezen laag waren. De inkomsten bleven op peil en de kosten daalden, waardoor de cost/income ratio verbeterde. De kredietverlening en de toevertrouwde middelen namen toe. Gecorrigeerd voor de impact van reorganisatiekosten en fair value items, liet het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belastingen een stijging zien van 2%. De kapitaalpositie van Rabobank is sterk: de fully loaded common equity tier 1 ratio liep verder op, tot 15,8%. Het rendement op geïnvesteerd vermogen kwam uit op 8,8%, boven de doelstelling van 8,0% (eerste helft 2017: 7,8%).

Voorzitter van de Groepsdirectie Wiebe Draijer:

“We zijn goed onderweg met het uitvoeren van ons Strategisch Kader 2016-2020. Op veel terreinen hebben we onze doelstellingen gehaald. In lijn met onze ambities hebben we de klantbediening en de financiële prestaties verbeterd. We zijn voortvarend op weg om invulling te geven aan onze missie ‘Growing a better world together’. Dit willen we de komende jaren verder uitbreiden in een snel veranderende omgeving. Onze medewerkers maken hierin het verschil. Zij zorgen voor de transitie van de bank en verdienen grote waardering voor hun inzet, vooral gezien de grote veranderingen die zij ook dit jaar weer meemaken in de organisatie van Rabobank.”

“Ook in het afgelopen halfjaar hebben we vol ingezet op het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten en de versterking van onze coöperatieve bank. Innovatie en duurzaamheid krijgen daarbij prioriteit. We hebben in Nederland en internationaal via campagnes aandacht gevraagd voor maatschappelijke thema’s als financieel gezond leven, gezonde groei van ondernemers en het tegengaan van voedselverspilling. Daarnaast hebben wij ons ingezet voor het verduurzamen van de voedselketen. Onze klanten belonen ons met een stijgende waardering en dat is een mooi compliment voor onze medewerkers.”

Lees meer

]]>
Investor News Thu, 16 Aug 2018 14:42:59 GMT
<![CDATA[Rabobank stelt prijsverwachting huizenmarkt naar boven bij: 8,7 procent prijsstijging in 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180815-rabobank-upwardly-adjusts-its-price-forecast-for-the-dutch-housing-market-prices-expected-to-rise-8-7-in-2018.html Huizen in Nederland werden in de eerste helft van 2018 gemiddeld 8,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is hoger dan verwacht, onder meer doordat woningkopers veel vaker overbieden dan voorheen. Naar verwachting zullen de huizenprijzen in heel 2018 gemiddeld 8,7 procent stijgen. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Eerder dit jaar gingen zij nog uit van een prijsstijging van 8,0 procent. De verkoop van huizen gaat juist minder hard.

Senior-woningmarkteconoom Christian Lennartz legt uit: ‘De hoge huizenprijzen ondermijnen het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt. Meer mensen geven inmiddels aan dat het een ongunstige tijd is om een huis te kopen.’ Lennartz wijst erop dat dit, samen met het gebrek aan keuze voor zowel starters als doorstromers, naar verwachting zal leiden tot minder woningverkopen. ‘Voor heel 2018 gaan we uit van zo’n 225.000 verkopen, een stuk minder dan de 242.000 in 2017.’

De Rabo-econoom is daarnaast somber over de nieuwbouwmarkt in Nederland: ‘Het gebrek aan huizen is een van de belangrijkste factoren achter de problemen op de woningmarkt. Fors meer bouwen is dan ook een belangrijk doel uit de Nationale Woonagenda van het kabinet. Toch is het aantal verleende nieuwbouwvergunningen afgelopen halfjaar sterk gedaald. Met dit tempo loopt de bouw van nieuwe huizen nog steeds ver achter bij de groei van het aantal huishoudens.’

Lees het volledige Kwartaalbericht Woningmarkt op economie.rabobank.com

]]>
Investor News Wed, 15 Aug 2018 12:01:13 GMT
<![CDATA[Rabobank introduceert als eerste marktpartij een Commercial Paper en Certificate of Deposit Programma als ESG-leader]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180813-rabobank-launches-first-ever-esg.html PERSBERICHT

Rabobank is de eerste marktpartij die als ESG Leader een Commercial Paper en Certificate of Deposit Programma op de geldmarkt heeft geïntroduceerd. Het programma biedt beleggers de mogelijkheid tot korte termijninvesteringen in Rabobank als leider op het gebied van criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG: Environment, Social and Governance), die zij kunnen labellen als ESG-investeringen. Dit past in de voortdurende inspanningen van de Rabobank om voorop te lopen bij het realiseren van een sterkere en duurzame toekomst. De lancering van het ESG Leader-programma biedt beleggers meer gediversifieerde investeringsmogelijkheden en draagt eraan bij dat kapitaal een weg vindt naar duurzaam opererende ondernemingen.

Rabobank is het eerste bedrijf dat als ESG-leader een dergelijk ESG-gelabeld programma voor commercial paper en certificates of deposit introduceert. De eerste uitgifte, voor een bedrag van EUR 1,2 miljard was gezien de grote belangstelling van kopers zeer succesvol. Het programma heeft een omvang van maximaal EUR 5 miljard. Rabobank kan papier binnen dit programma uitgeven zolang het de status van ESG-leader van Sustainanalytics behoudt.

Waarom heeft Rabobank dit programma gelanceerd?

Robert Ruisch, hoofd van de Commercial Paper / Certificates of Deposit Trading Desk van Rabobank: "Geldmarkten kenden nog geen geschikte producten voor duurzame beleggers. Dit was een belemmering voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie van hun beleggingen en naar een grotere positieve impact van hun investeringen. Ons nieuwe programma speelt daarop in." Frank Beset, hoofd Treasury Liquidity Management van Rabobank: "Het programma betekent een verdere diversificatie van onze financieringsinstrumenten en komt tegemoet aan de specifieke behoeften van duurzame investeerders. Rabobank wil een voorloper zijn als het gaat om verantwoord investeren. Het is niet voor niets dat we vanaf de start hebben deelgenomen aan de lancering van Green Bonds, Social Bonds en Green Loans.”

Wat is een ESG-leader?

De ESG Leader-classificatie van Rabobank is gebaseerd op een onafhankelijke beoordeling door Sustainalytics op criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance. Sustainalytics is een toonaangevende wereldwijde leverancier van onderzoek en ratings op het gebied van ESG. Sustainalytics onderzoekt en beoordeelt 11.000 bedrijven op hun ESG-prestaties en rangschikt deze vervolgens ten opzichte van hun sectorgenoten. Sustainalytics beoordeelt bedrijven op een schaal van 0 tot 100 punten en classificeert bedrijven als ESG-leader als ze behoren tot de top 5% van hun sectorgenoten. Rabobank behoort tot de top 5% in haar sector.

Wat is het verschil met andere ESG-gelabelde financiële marktinstrumenten?

Op kapitaalmarkten, waar beleggingen een langere tijdshorizon hebben, worden obligaties als duurzaam beschouwd als ze voldoen aan marktstandaarden zoals de Green Bond Principles en Social Bond Principles, waarvan de Rabobank een van de grondleggers is. Een belangrijk kenmerk van de duurzame obligatiemarkt is de focus op een duurzame aanwending van het door beleggers geïnvesteerde kapitaal: obligatie-uitgevende instellingen zijn transparant over de projecten die zij via de obligatie financieren en verantwoorden de impact ervan op milieu en maatschappij in rapportages. Deze benadering is echter niet geschikt voor ‘commercial paper’ en ‘certificates of deposit’ vanwege hun kortetermijnkarakter: leningen en deposito’s worden binnen een jaar respectievelijk afgelost en terugbetaald. De verantwoording van de projecten zou pas beschikbaar komen als de leningen mogelijk al zijn afgelost of de deposito's aan de tegenpartij zijn teruggegeven. "Daarom hebben we andere manieren gezocht om deze geldmarktinstrumenten zo vorm te geven dat beleggers erop kunnen vertrouwen dat hun geld wordt geïnvesteerd via een instelling die wordt erkend als ESG-leader op grond van onafhankelijk en degelijk onderzoek door Sustainalytics", zegt Olaf Brugman, hoofd van de Sustainable Markets Desk van Rabobank.

Financiële innovatie

Deze eerste toepassing van ESG-onderzoek en ratings op geldmarktinstrumenten wordt mogelijk gemaakt door de innovatiekracht van Rabobank en de gerespecteerde onafhankelijkheid van Sustainalytics. Door haar kwalificatie als ESG Leader in te zetten biedt Rabobank beleggers ESG-gekwalificeerde kortetermijninvesteringen in de geldmarkt, naast langetermijn investeringen in de kapitaalmarkt, zoals Green Bonds.

]]>
Investor News Mon, 13 Aug 2018 10:00:00 GMT
<![CDATA[Rabobank: reactie op voornemen van de Nederlandse regering tot afschaffing fiscale aftrekbaarheid CoCo couponrente]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180702-Rabobank-response-government-intention-to-cancel-tax-deductibility-of-coco-coupons.html Rabobank heeft kennis genomen van de Kamerbrief en het persbericht van het Nederlandse ministerie van Financiën van 29 juni 2018, waarin staat dat de Nederlandse regering van plan is de fiscale aftrekbaarheid van door banken en verzekeringsmaatschappijen betaalde coupons op Additional Tier 1-kapitaalinstrumenten (Contingent Convertibles; CoCos) per 1 januari 2019 af te schaffen.

Op basis van het persbericht en de Kamerbrief gaat Rabobank er voorlopig van uit dat een dergelijk besluit betrekking heeft op CRD IV-conforme instrumenten. Voor Rabobank betreft dit de 5,5% EUR 1,5 miljard Capital Securities (XS1171914515) en EUR 1,25 miljard 6,625% Capital Securities (XS1400626690). Dit betreft een voorlopige conclusie aangezien er op dit moment nog geen formele wetswijziging of voorstel daartoe beschikbaar is.
 
De voorgenomen maatregel is niet van invloed op de visie van Rabobank op de rol van Coco's als onderdeel van haar kapitaalstrategie. Rabobank is niet van plan gebruik te maken van haar eventuele recht op vervoegde aflossing van de betrokken kapitaalinstrumenten als er sprake is van een “Tax Law Change” (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de kapitaalinstrumenten waarop de voorgenomen maatregel betrekking heeft) als gevolg van de voorgestelde wijziging in de fiscale wetgeving.
 
Klik hier voor een link naar het persbericht van het ministerie van Financiën.
]]>
Investor News Mon, 02 Jul 2018 15:42:16 GMT
<![CDATA[Rabobank: Groei Nederlandse economie over hoogtepunt heen]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180618-rabobank-growth-of-the-dutch-economy-is-past-its-peak.html De Nederlandse economie lijkt het hoogtepunt van haar uitbundige groei te hebben bereikt. Weliswaar groeit zij nog steeds, maar wel minder hard. Ons bruto binnenlands product (bbp) neemt dit jaar naar verwachting toe met 2,8 procent en in 2019 met 2,1 procent. Een krachtige binnenlandse vraag ondersteunt deze groei. Wel zijn de internationale risico’s aanzienlijk. Handelsspanningen tussen de VS en de EU en tussen de VS en China kunnen verder oplopen, olieprijzen kunnen nog meer stijgen, en een harde Brexit kan nog altijd niet worden uitgesloten. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Toenemende werkgelegenheid, reële loongroei, een hoog consumentenvertrouwen en stijgende huizenprijzen stuwen de consumptie verder op. Ook de bedrijfsinvesteringen gaan goed, gedreven door onder meer gestegen bedrijfswinsten en opgelopen bezettingsgraden. Toch zagen Rabobankeconomen zich genoodzaakt hun voorspelling van de economische groei voor 2018 en 2019 naar beneden bij te stellen. “Deels komt dit door een zwakke invoer van belangrijke handelspartners van ons land in het eerste kwartaal van 2018, met een krimp van de Nederlandse uitvoer als gevolg”, vertelt Rabobankeconoom Carlijn Prins. “Daarnaast hebben we recent onze voorspelling voor het aantal transacties op de woningmarkt verlaagd, wat onze verwachtingen voor de woninginvesteringen enigszins heeft getemperd.”

Volgens Prins blijft ook een Brexit, waarbij het VK zonder nieuwe afspraken de EU verlaat, een risico voor onze economie. “Zo’n ‘harde’ Brexit is nog altijd niet uit te sluiten en zou leiden tot een toename van invoertarieven en non-tarifaire barrières. Vanwege de nauwe handelsbetrekkingen tussen Nederland en het VK kan dit onze economie veel schade toebrengen. Maar momenteel houden wij in onze raming rekening met een ordelijke uittreding, waarbij een transitieperiode wordt gevolgd door een vrijhandelsverdrag.”

Een sterke toename van de importheffingen tussen de VS en de EU zou de Nederlandse economie eveneens kunnen schaden. “Bij een escalatie naar een vergaande handelsoorlog kan de schade flink oplopen. Voeren de VS en hun handelspartners bijvoorbeeld importtarieven van 20 procent in op alle importen, dan kan Nederland als open economie tot en met 2022 in totaal 3 procentpunt aan groei mislopen. Dit komt neer op 20 miljard euro”, aldus Prins.

Tot slot kan een onvoorziene verdere stijging van de olieprijzen negatief uitpakken voor de Nederlandse economie. Prins: “In een scenario waarbij de olieprijs stijgt naar 115 dollar per vat zou de Nederlandse economie tot en met 2022 in totaal 1,2 procentpunt aan groei mislopen. Omdat de inflatie stijgt, wordt dan vooral de koopkracht van huishoudens flink geraakt. Nederland is immers een netto importeur van energie.”

De mondiale economie groeit ook dit en volgend jaar met 3,8 procent. Internationaal econoom Ester Barendregt: “We hebben onze verwachtingen voor verschillende economieën wat bijgesteld. Voor onder andere de VS, Australië en Nieuw-Zeeland zien we dit jaar een hogere groei, terwijl we de verwachtingen voor onder andere de eurozone en Brazilië in 2018 iets naar beneden bijstellen. Ook zijn de onzekerheden rond het mondiale beeld toegenomen. Handelsspanningen zijn in de afgelopen periode verder opgelopen, verschillende opkomende markten staan voor grote uitdagingen en diverse zaken sluimeren op het geopolitieke toneel. Hierdoor kan de mondiale groei lager uitvallen dan wij nu voorzien.”

Lees hier het volledige Economisch Kwartaalbericht

]]>
Investor News Tue, 19 Jun 2018 15:42:16 GMT
<![CDATA[Call notification ISIN: XS0376667266]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180515-call-notification-XS0376667266.html Call notification ILS 323,000,000 Israeli Inflation Linked Perpetual Non-Cumulative Capital Securities (the ‘Capital Securities‘) ISIN: XS0376667266

Rabobank issued the Capital Securities on 14 July 2008. In accordance with the Terms and Conditions of the Capital Securities, Rabobank may elect to redeem the Capital Securities on the First Call Date, being 14 July 2018, subject to certain conditions.

Notice is hereby given that, pursuant to Condition 8(c) of the Terms and Conditions of the Capital Securities, the Issuer has elected to redeem and will redeem all of the Capital Securities at the principal amount thereof, together with any accrued and unpaid interest on 14 July 2018. For the avoidance of doubt, since the First Call Date is a Saturday, the actual payment date is on Monday the 16 July 2018.

Registrar and Paying Agent
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
WM Operations Luxembourg
2, Boulevard Konrad Adenauer,1115 Luxembourg
Luxembourg
    
Fiscal Agent and Paying Agent
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom

Paying Agent
Coöperatieve Rabobank
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
The Netherlands

]]>
Investor News Tue, 15 May 2018 06:00:00 GMT
<![CDATA[Call notification ISIN: CH0043174397]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180430-call-notification-ch0043174397.html Call notification CHF 325,000,000 (Tranche A) and CHF 25,000,000 (Tranche B) Perpetual Non-Cumulative Capital Securities (the ‘Capital Securities’)

Rabobank issued the Capital Securities on 12 June 2008. In accordance with the Terms and Conditions of the Capital Securities, Rabobank may elect to redeem the Capital Securities on the First Call Date, being 27 June 2018, subject to certain conditions.
 
Notice is hereby given that, pursuant to Condition 8(c) of the Terms and Conditions of the Capital Securities, the Issuer has elected to redeem and will redeem all of the Capital Securities at the principal amount thereof, together with any accrued and unpaid interest on 27 June 2018.
 
Principal Paying Agent and Listing Agent
UBS AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zurich
Switzerland
]]>
Investor News Mon, 30 Apr 2018 06:00:00 GMT
<![CDATA[Rabobank deelt risico op deel van MKB-leningenportefeuille met EIF and EIB]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180328-sme-eib-eif-ec-rabobank.html Rabobank deelt het risico op een deel van haar Nederlandse MKB-leningenportefeuille met het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Europese Investeringsbank (EIB). Deze transactie draagt bij aan een verdere optimalisatie van de balans van de Rabobank en stimuleert de kredietverlening aan Nederlandse MKB-bedrijven.

>De transactie heeft betrekking op meer dan 3.000 leningen aan Nederlandse MKB-bedrijven met een totaalbedrag van circa EUR 2 miljard en zal worden gegarandeerd via het EU-budget middels het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), een centraal deel van het “Investeringsplan voor Europe” van de Commissie-Juncker.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank: "Deze transactie onderstreept het belang dat wij hechten aan kredietverlening aan het MKB. Door de risico-overdracht aan het EIF en EIB nemen onze risicogewogen activa af met EUR 1,2 miljard. Rabobank zal het hierdoor vrijgekomen kapitaal gebruiken om nieuwe leningen te verstrekken aan het Nederlandse MKB. Wij willen net als het EIF en de EIB de kredietverlening aan het MKB stimuleren en wij zullen de korting die wij van het EIF en EIB hebben gekregen direct doorgeven aan onze klanten. Dit komt ten goede van nieuwe MKB-leningen voor een bedrag van EUR 768 miljoen."

“Het EIF is erg blij dat het, door de ondertekening van deze securitisatietransactie met de Rabobank, het MKB en midkaps in Nederland kan steunen.” zei de Chief Executive van het Europees Investeringsfonds Pier Luigi Gilibert. "Deze nieuwe operatie betekent een impuls voor leningen aan het midden- en kleinbedrijf in heel het land.”

Jyrki Katainen, Vice-President van de Europese Commissie voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, zei: "Dankzij deze door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen gesteunde transactie, kan de Rabobank meer geld uitlenen aan lokale bedrijven in Nederland, het Nederlandse MKB is dus absoluut de winnaar in deze overeenkomst.”

De risico-overdracht aan het EIF en EIB heeft geen gevolgen voor de klantrelatie: Rabobank blijft het aanspreekpunt voor klanten en de leningsovereenkomst en -voorwaarden blijven ongewijzigd. Rabobank is met een totale portefeuille van circa EUR 100 miljard de grootste financier van het Nederlandse MKB.

Dit is een gezamenlijk persbericht van EIF, EIB, EC en Rabobank

]]>
Investor News Wed, 28 Mar 2018 06:00:00 GMT
<![CDATA[Moody’s downgrades Rabobank’s long-term ratings to Aa3 with stable outlook]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180327-moodys-press-release.html On 27 March 2018 Moody’s Investors Service announced the downgrade of Rabobank’s long-term debt and deposit ratings to Aa3 from Aa2 and revised their outlook to stable from negative.

The downgrade is the result of the adjustment of Rabobank’s Baseline Credit Assesment* (BCA) to a3 from a2 which, according to Moody’s, reflects the fact that despite material improvements in asset risks, capital and funding, the bank’s profitability improvement program to date, has not yet yielded sufficient benefits to withdraw the negative outlook and maintain a credit profile consistent with the previous high BCA of a2 (compared to our peers with a BCA of a2 and a3). It is Moody's view that Rabobank’s net profit ambitions, despite its strong fundamentals, are prone to low interest margins, normalising costs of credit risk and the challenges the bank faces in reducing its operating expenses.

The outlook on Rabobank’s deposit and senior unsecured debt ratings is stable because Moody’s does not anticipate any significant change in the bank’s creditworthiness over the next two-to-three years.


*Moody’s Baseline Credit Assessment (BCA) is their opinion of the probability of a bank’s standalone failure absent external support. Their BCA analysis involves three main components: a macro profile, financial factors and qualitative factors.
]]>
Investor News Tue, 27 Mar 2018 16:36:25 GMT
<![CDATA[Rabobank publiceert geïntegreerd jaarverslag 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180315_publication_annual_report_2017.html Rabobank publiceert vandaag haar geïntegreerd jaarverslag 2017. De bank toont hierin behaalde financiële en maatschappelijke resultaten. Ook illustreert het uitgebreide verslag de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij en welke groei er in 2017 heeft plaatsgevonden.

Rabobank wil als betekenisvolle coöperatieve bank en leidende Food & Agri bank een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. De bank gaf hieraan het afgelopen jaar concreet vorm met de missie “Growing a better world together”. Dit met als resultaat verschillende pakkende initiatieven in Nederland en daarbuiten, meer tevreden klanten, baanbrekende innovaties en betere financiële resultaten. Op 15 februari werden de jaarcijfers al bekend gemaakt.

Het geïntegreerde jaarverslag 2017 bevat ook de jaarrekening 2017 en het Pillar 3 report. Naast het jaarverslag 2017 verschijnt tevens een compacte infographic met onze maatschappelijke impact in Nederland en de wereld. Tevens geeft onderstaande link een totaaloverzicht met infographics, animaties en de jaarcijfers van 2017.

Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

]]>
Investor News Thu, 15 Mar 2018 13:46:34 GMT