Rss feed Investor Relations https://www.rabobank.com/Corporate/nl/investors/irnews_research/rss.html Rss feed Investor Relations nl <![CDATA[Rabobank boekt 1,2 miljard euro nettowinst over eerste halfjaar 2019]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2019/20190815-rabobank-presents-interim-results-2019.html?utm_medium=RSS In een uitdagende omgeving heeft Rabobank over het afgelopen halfjaar voortgang geboekt op de meeste doelstellingen van haar strategie. De nettowinst komt in de eerste zes maanden uit op 1,2 miljard euro.

‘In de eerste zes maanden van 2019 boekte Rabobank een nettowinst van 1,2 miljard euro. Dit halfjaar hebben internationale ontwikkelingen de stabiliteit en groeiperspectieven wereldwijd verder onder druk gezet. Denk hierbij aan verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China, een gestegen kans op een harde Brexit en de aanhoudende lage-renteomgeving. Gegeven deze uitdagende omgeving kijken we tevreden terug op hoe wij in staat zijn geweest wederom voortgang te boeken op onze strategie en missie als coöperatieve bank. Dit is dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, waarvoor wij ze hartelijk willen bedanken.’

Vergeleken met de recordprestatie van het eerste halfjaar van 2018, is de winstdaling 29%. Dit is voornamelijk het gevolg van een stijging in de kredietverliezen ten opzichte van het extreem lage niveau over dezelfde periode vorig jaar. Met het huidige niveau komen deze weer dichter in de buurt van het langjarig gemiddelde. De inkomsten zijn beïnvloed door het wegvallen van resultaten van niet-strategische onderdelen (FGH Bank en BPD Marignan). De aanhoudend lage-renteomgeving had ook enige invloed.

Rabobank is erin geslaagd om de kosten verder omlaag te brengen. Vergeleken met het eerste halfjaar van 2018 daalden de kosten met 5% als gevolg van de herstructureringsmaatregelen. Daardoor verbeterde ook de cost/income-ratio van 65,9% (over 2018) naar 64,4% over het afgelopen halfjaar. Focus blijft nodig op het verbeteren van de cost/income-ratio. Het tempo hiervan wordt mede bepaald door ontwikkelingen van de rentestand en verhoogde investeringen voor digitalisering en compliance. De kapitaalpositie van Rabobank blijft sterk: de common equity tier 1 (CET 1) ratio bedraagt 15,8%, ruim boven de door Rabobank gestelde target van minimaal 14%. De geringe daling van 0,2% (vergeleken met 31 december 2018) is onder andere het gevolg van groei in de kredietportefeuille. Met deze kapitaalpositie blijft Rabobank goed voorbereid op de impact van Basel IV en TRIM.

Lees voor een uitgebreidere toelichting op de halfjaarcijfers 2019 .

Gepubliceerd: 15 augustus 2019, 07:30 CET

]]>
Investor News Thu, 15 Aug 2019 07:50:00 GMT 262295
<![CDATA[Publicatie halfjaarcijfers 15 augustus 2019]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2019/20190808-presentation-interim-results-15-august-2019.html?utm_medium=RSS Op donderdag 15 augustus presenteert Rabobank haar halfjaarcijfers over 2019. Om 7.30 uur worden het persbericht, halfjaarverslag en een infographic gepubliceerd.

Om 9.00 uur lichten Wiebe Draijer en Bas Brouwers tijdens een webinar voor de pers de halfjaarcijfers toe. In de middag volgt een webinar voor analisten en institutionele beleggers. Dit webinar vindt plaats in het Engels.

Vanaf 12.30 uur is een audiocast van het webinar voor de pers, inclusief de sheets, beschikbaar op deze website. De audiocast van het webinar voor analisten, inclusief de sheets van de presentatie, is vanaf 15.30 uur beschikbaar.

Meer informatie over de resultaten van Rabobank:

Aanmelden kan via email: pressoffice@rabobank.nl

Gepubliceerd: 8 augustus 2019, 07:30 CET

]]>
Investor News Thu, 08 Aug 2019 07:00:00 GMT 262240
<![CDATA[Rabobank verkoopt voormalige ACC leningenportefeuille]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2019/press_release.html?utm_medium=RSS Rabobank verkoopt de gedekte leningenportefeuille – voorheen eigendom van ACC Loan Management (ACC) – aan een consortium van Goldman Sachs en CarVal Investors. Daarnaast verkoopt Rabobank de portefeuille met ongedekte leningen aan Cabot.

De verkoop van deze gehele resterende kredietportefeuille van ACC wordt gewaardeerd op circa 800 miljoen euro en heeft een klein positief effect op de nettowinst van  Rabobank Groep over 2019 en de CET1-ratio.

De Banking for Food-strategie van Rabobank is de drijvende kracht achter de internationale portefeuille van de Groep. De verkoop sluit goed aan op deze internationale strategie en is in lijn met het balansoptimalisatieprogramma van de Groep om niet-kernactiva af te bouwen.

]]>
Investor News Fri, 12 Apr 2019 17:05:00 GMT 260650
<![CDATA[Rabobank versterkt focus op Noord-Amerikaanse Food & Agri sector]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2019/rabobank-strengthen-focus-on-north-american-FandA-sector-v-ir.html?utm_medium=RSS Rabobank maakt bekend dat ze, in lijn met haar internationale Food & Agri-focus, haar activiteiten op het gebied van de agrarische business in de Verenigde Staten consolideert en dat haar dochteronderneming Rabobank, National Association ("RNA") wordt verkocht aan Mechanics Bank.

Deze strategische herschikking zal de activiteiten van Rabobank in Noord-Amerika vereenvoudigen en versterken. Rabobank creëert de op drie na grootste landbouwfinancier in de Verenigde Staten, die klanten een uniek pakket financieringsoplossingen biedt en toegang tot haar wereldwijde Food & Agri-netwerk. Het grootste deel van de huidige Food & Agri-klanten van RNA zal worden bediend door Rabo AgriFinance, na de overdracht hiervan aan Rabo AgriFinance.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank: "Onze Banking for Food-strategie is de motor achter de groei van onze internationale kredietportefeuille. We hechten veel belang aan de Verenigde Staten als de grootste landbouwmarkt ter wereld en een belangrijke groeipijler voor Rabobank. Na de transitie is Rabo AgriFinance de enige financier in de Verenigde Staten die een brede, nationale visie op de landbouwsector biedt, in combinatie met lokale expertise en een wereldwijd netwerk.”

Tegelijkertijd heeft Rabobank een overeenkomst gesloten met Mechanics Bank, een gemeenschapsbank gevestigd in Walnut Creek, Californië. Mechanics Bank neemt de overige activiteiten van RNA over, waaronder het retail- en kleinzakelijk bankieren, commercieel vastgoed, hypotheken, vermogensbeheer en andere niet-Food & Agri-activiteiten.Rabobank houdt een belang van 9,9 % in de gecombineerde bank.

"RNA maakt sinds 2002 deel uit van Rabobank en is uitgegroeid tot een toonaangevende gemeenschapsbank in Californië", aldus Wiebe Draijer. "Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor het management en de medewerkers van RNA voor het creëren van een sterke bank, verbeterde financiële prestaties en, belangrijker nog, het bieden van een uitstekende klantervaring. Wij geloven dat RNA substantieel zal bijdragen aan het toekomstige succes van Mechanics Bank, gezien de complementaire retail- en commerciële bankactiviteiten en de nadruk op lokale gemeenschappen in de staat Californië."

Op 15 maart 2019 ondertekende Rabobank de transactiedocumentatie met Mechanics Bank. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 worden afgerond, onder voorbehoud van vervulling van de gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van goedkeuring van diverse toezichthouders. Na voltooiing van de transactie zal de CET1-ratio van Rabobank met ongeveer 40 basispunten verbeteren.

Onder voorbehoud van de gebruikelijke correcties bij afronding van de transactie, bedraagt de totale vergoeding USD 2,1 miljard, inclusief een materieel pre-closing dividend en een aandeel van 9,9% van Rabobank in Mechanics Bank. Partijen zijn overeengekomen dat Mechanics Bank de klanten van Rabobank Nederland die zaken doen in de Verenigde Staten en Rabo AgriFinance-klanten zal blijven bedienen met cash management services op een vergelijkbare manier als op dit moment door RNA wordt gedaan.

Lazard Freres & Co. LLC en Rabobank Corporate Finance Advisory traden samen op als financiële adviseurs voor Rabobank in verband met de verkoop van RNA en de overdracht van activa ter waarde van ongeveer USD 5 miljard aan Rabo AgriFinance.

]]>
Investor News Fri, 15 Mar 2019 17:05:00 GMT 260283
<![CDATA[Rabobank publiceert maatschappelijk jaarverslag 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2019/20190314-rabobank-publishes-integrated-annual-report-2018.html?utm_medium=RSS Rabobank publiceert vandaag haar maatschappelijk jaarverslag 2018. De bank legt hierin zowel maatschappelijke als financiële verantwoording af. Ook illustreert het uitgebreide verslag de groei van Rabobank in 2018 en de betekenis die de bank levert aan mens, milieu en maatschappij.

Rabobank wil als betekenisvolle coöperatieve bank en leidende F&A bank een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. Met de missie “Growing a better world together” geeft de bank hier concreet vorm aan. Het resultaat: ondersteuning van diverse pakkende initiatieven in Nederland en internationaal, meer tevreden klanten, bijdrage aan baanbrekende innovaties en betere financiële resultaten. Op 14 februari werden de jaarcijfers al bekendgemaakt.

Onlangs is er een nieuw inrichtingsmodel voor de lokale banken doorgevoerd. Met name in de regio wordt de impact hiervan gevoeld. Ondanks deze veranderingen wil Rabobank in Nederland lokaal en in de regio blijvend het verschil maken. Met het oog op de veranderingen in de maatschappij staat het versterken en aanpassen van onze digitale dienstverlening de komende jaren voorop. Onze insteek daarbij is en blijft een goed contact met onze klanten en leden.

Het geïntegreerde jaarverslag 2018 bevat ook de jaarrekening 2018 en het Pillar 3 report. Naast het jaarverslag 2018 publiceren alle 101 lokale Rabobanken een compacte infographic met hun maatschappelijke impact in de regio.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Thu, 14 Mar 2019 08:30:00 GMT 260265
<![CDATA[Gezond fundament voor coöperatieve bank van de toekomst]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2019/20190214-a-healty-foundation-for-the-cooperative-bank-of-the-future.html?utm_medium=RSS


 • Nettowinst 3.004 miljoen euro (+12%).
 • Lage kosten kredietverliezen door gunstige economie (5 basispunten van de gemiddelde leningportefeuille).
 • Klanttevredenheid voor het 3e jaar op rij omhoog.
 • Kredietverlening aan internationale Food & Agriklanten stijgt met 5%. Private kredietverlening omhoog met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro.
 • Cost/income ratio verbeterde van 71,3% tot 65,9% door lagere bedrijfslasten en ondanks hogere investeringen in digitalisering, compliance en risicobeheer.
 • Sterke buffers: fully loaded common equity tier 1 ratio van 15,5% naar 16,0%.
 • Sustainalytics heeft Rabobank bovenaan haar wereldwijde duurzaamheidsranglijsten van grootbanken geplaatst.

Rabobank boekte in 2018 een nettowinst van 3.004 miljoen euro. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2017. Door deze goede financiële resultaten heeft de bank haar buffers versterkt. De kosten kredietverliezen bleven dankzij de aanhoudend gunstige economie op een historisch laag niveau, maar waren hoger dan in 2017. Ondanks de aanhoudende lage rente-omgeving bleven de totale inkomsten gelijk. In lijn met de strategische groeidoelstelling steeg de kredietverlening aan internationale klanten in de Food & Agrisector, terwijl de toevertrouwde middelen stabiel bleven. Rabobank draagt actief bij aan de verduurzaming van haar klanten, die voor het derde achtereenvolgende jaar meer tevreden waren over de dienstverlening. Door de lagere bedrijfslasten verbeterde de cost/income ratio van 71,3% tot 65,9%. In de komende jaren blijft verdere kostenreductie noodzakelijk, terwijl tegelijkertijd extra investeringen in digitalisering, compliance en risicobeheer nodig zijn. Gecorrigeerd voor de impact van reorganisatiekosten en fair value items laat het onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen een daling zien van 6% ten opzichte van 2017, toen een uitzonderlijke vrijval van kredietvoorzieningen de nettowinst opwaarts beïnvloedde. De kapitaalpositie van Rabobank blijft sterk: de fully loaded common equity tier 1 ratio liep verder op, tot 16,0%. Het rendement op geïnvesteerd vermogen verbeterde tot 7,4% (2017: 6,9%), maar ligt onder de doelstelling van 8,0%.

“2018 was een goed jaar. Er ligt een gezond fundament voor de coöperatieve bank van de toekomst. Dat is nodig gezien de uitdagende transities die de samenleving raken. Het wereldvoedselvraagstuk, de uitdagingen van het klimaatakkoord van Parijs en de landbouw- en de energietransitie in Nederland vragen om een gezonde en betrokken coöperatieve bank. Onze missie “Growing a better world together” geeft hierbij richting en houvast. Onze medewerkers zijn hierdoor geïnspireerd en gemotiveerd. Dankzij hun inzet ligt het realiseren van onze doelen grotendeels op schema. We kunnen meer voor de (internationale) samenleving van betekenis zijn nu onze financiële resultaten zijn verbeterd, onze kapitaalpositie is versterkt en de balans verder is geoptimaliseerd. Dat Sustainalytics Rabobank bovenaan haar wereldwijde duurzaamheidsranglijsten van grootbanken geplaatst heeft is een geweldige erkenning van onze inspanningen op dit gebied en het zegt veel over hoe wij de ambities uit onze duurzaamheidsstrategie in de praktijk weten waar te maken.”

De kredietverlening private sector steeg in 2018 met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro. In lijn met onze groeidoelstellingen kregen vooral bij Wholesale, Rural & Retail (WRR) en bij DLL meer klanten een financiering van Rabobank. Het effect van onze richting op het internationale bedrijf wordt steeds meer zichtbaar. De leningportefeuille van WRR steeg met 9% tot 109 miljard euro. Hiervan staat, in lijn met onze Banking for Food strategie, 61% uit in de Food & Agri-sector. Mede doordat klanten extra bleven aflossen op hun hypotheken daalde de totale hypothekenportefeuille van Rabobank in 2018 licht, tot 190,0 miljard euro. De toevertrouwde middelen bleven stabiel op 342,4 miljard euro.

“De bedrijfslasten daalden met 8%, waardoor de cost/income ratio inclusief toezichtsheffingen met 5,4 procentpunt verbeterde tot 65,9% (2017: 71,3%). Een verdere kostenreductie is nodig om de beoogde efficiencydoelstellingen te halen. Het aantal medewerkers (fte’s) daalde in 2018 met 1.868 (4%). Bij lokale banken zijn veel functies veranderd of vervallen door het regionaal bundelen van werk en taken.”

“De kapitaalbuffers van Rabobank zijn in 2018 verder versterkt. Rabobank streeft naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% in 2020. De fully loaded common equity tier 1 ratio steeg van 15,5% tot 16,0%. De kapitaaldoelstellingen voor 2020 zijn hiermee al ruimschoots behaald. Rabobank moet in 2027 aan de kapitaaleisen van Basel IV voldoen en zal doorgaan met het verder versterken van haar buffers om daar alvast op voor te sorteren.”

“De tevredenheid van onze klanten is ook in 2018 toegenomen. De sector is er echter helaas nog niet in geslaagd om het publieke vertrouwen terug te winnen. We hebben daar gezamenlijk nog veel te verbeteren. Als coöperatieve bank kunnen we daar alleen maar aan bijdragen door ons naar het publiek in positieve zin te blijven onderscheiden als een ijzersterke, klantgerichte organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Rabobank blijft daarnaast investeren in de beheersing van (compliance)risico’s en klantintegriteit.”

“Rabobank heeft al haar klanten die daarvoor in aanmerking komen een brief gestuurd om in 2018 duidelijkheid te geven over de vergoeding van de herbeoordeling van hun rentederivaten. Dit betekent dat per 31 december 2018 bijna 6.300 klanten een aanbiedingsbrief hebben ontvangen en ruim 2.500 een aanbod voor een volledig voorschot. De projectkosten kwamen hoger uit dan eerder ingeschat. Wij betreuren het zeer dat de afronding van de compensatie ondanks alle inspanningen zoveel tijd kost.”

“Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat we met de nieuwe topstructuur binnen onze organisatie goed uit de voeten kunnen. We liggen op schema met de verdere optimalisatie van het servicemodel van het Nederlandse bankbedrijf: digitale en persoonlijke dienstverlening met een goed dekkend netwerk van kantoren en diensten. We zien in hoog tempo één Rabobankcultuur ontstaan. De medewerkerstevredenheid is gestegen, ondanks de ingrijpende transitie die grote delen van de bank doormaken. Het aantal vrouwen op hoge posities binnen de bank is groot en neemt steeds verder toe. De groepsdirectie en de raad van commissarissen bestaan beide voor 40% uit vrouwen en op het niveau daar direct onder bedraagt dat percentage 31%.

“Ook in 2018 hebben wij een versnelling gerealiseerd op het gebied van innovatie. Meer dan 70% van onze Nederlandse klanten bankiert inmiddels online. Onze Moonshot campagne heeft al geleid tot 6 ventures, waaronder Tellow, een app die zzp-ers helpt met hun boekhouding en belastingaangifte. In 2018 gingen wij een samenwerking aan met innovatieve start ups en scale ups, zoals Komgo en we.trade, allebei blockchainplatforms die het onze klanten gemakkelijker maken om internationaal zaken te doen. Open Banking en PSD2 zullen het landschap waarin financiële instellingen opereren snel veranderen. Nieuwe concurrenten uit onder meer de technologiesector leiden tot scherpere concurrentie en meer keuzemogelijkheden voor klanten.”

“Rabobank wil de transitie van de landbouwsector en verduurzaming van de voedselproductie stimuleren. Als leidende internationale Food & Agri-bank willen we een bijdrage leveren aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem. In 2050 moeten er wereldwijd tien miljard mensen genoeg en gezond eten. We mogen ongeveer de helft van ‘s werelds top 300 food en agrarische bedrijven tot onze klanten rekenen. Via het werk van Rabobank Foundation en Rabo Partnerships dragen we bij aan de financiële zelfredzaamheid van circa vijf miljoen kleine boeren in de wereld.”

”In Nederland en daarbuiten zijn de akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw in 2018 getroffen door aanhoudende droogte. Rabobank helpt haar klanten in Nederland onder andere met een ‘droogtelening’. Ook boeren in onder andere Californië en Australië konden op Rabobank rekenen in moeilijke tijden als gevolg van aanhoudende droogte.”

“We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op de vooruitgang die we in 2018 geboekt hebben, maar we weten ook dat we er nog niet zijn. In de komende jaren zullen we nog meer aandacht geven aan de toekomst van coöperatief bankieren, waarbij wij maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in lijn met onze missie. We doen dat in een wereld met vele uitdagingen, zoals een lage rente-omgeving, digitalisering, technologische vooruitgang, handelsoorlogen, strengere regeldruk en klimaatverandering.”

“Rabobank voorziet in de komende jaren in Nederland en de wereld een gematigde economische groei en een omgeving van een aanhoudend lage rente. Er zijn daarbij wel duidelijke risico’s door internationale spanningen. Rabobank wil verder doorgroeien, internationaal in de Food & Agri-sector en in Nederland als all-finance dienstverlener. We blijven als coöperatieve bank dichtbij onze klanten en zullen blijven investeren in zowel digitalisering als ons landelijke kantorennetwerk. Dit stelt ons in staat om innovatie bij onze klanten te stimuleren en ze te ondersteunen met verduurzaming, of het nu gaat om hun woning of hun bedrijfsvoering. Zo wordt steeds duidelijker zichtbaar welke maatschappelijke bijdrage wij als coöperatieve bank willen leveren in alle landen waarin we actief zijn. Growing a better world together.”

Gepubliceerd: 14 februari 2019, 07:30 CET

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Thu, 14 Feb 2019 07:27:24 GMT 259683
<![CDATA[Gezond fundament voor coöperatieve bank van de toekomst]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190214-a-healty-foundation-for-the-cooperative-bank-of-the-future.html?utm_medium=RSS


 • Nettowinst 3.004 miljoen euro (+12%).
 • Lage kosten kredietverliezen door gunstige economie (5 basispunten van de gemiddelde leningportefeuille).
 • Klanttevredenheid voor het 3e jaar op rij omhoog.
 • Kredietverlening aan internationale Food & Agriklanten stijgt met 5%. Private kredietverlening omhoog met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro.
 • Cost/income ratio verbeterde van 71,3% tot 65,9% door lagere bedrijfslasten en ondanks hogere investeringen in digitalisering, compliance en risicobeheer.
 • Sterke buffers: fully loaded common equity tier 1 ratio van 15,5% naar 16,0%.
 • Sustainalytics heeft Rabobank bovenaan haar wereldwijde duurzaamheidsranglijsten van grootbanken geplaatst.

Rabobank boekte in 2018 een nettowinst van 3.004 miljoen euro. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2017. Door deze goede financiële resultaten heeft de bank haar buffers versterkt. De kosten kredietverliezen bleven dankzij de aanhoudend gunstige economie op een historisch laag niveau, maar waren hoger dan in 2017. Ondanks de aanhoudende lage rente-omgeving bleven de totale inkomsten gelijk. In lijn met de strategische groeidoelstelling steeg de kredietverlening aan internationale klanten in de Food & Agrisector, terwijl de toevertrouwde middelen stabiel bleven. Rabobank draagt actief bij aan de verduurzaming van haar klanten, die voor het derde achtereenvolgende jaar meer tevreden waren over de dienstverlening. Door de lagere bedrijfslasten verbeterde de cost/income ratio van 71,3% tot 65,9%. In de komende jaren blijft verdere kostenreductie noodzakelijk, terwijl tegelijkertijd extra investeringen in digitalisering, compliance en risicobeheer nodig zijn. Gecorrigeerd voor de impact van reorganisatiekosten en fair value items laat het onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen een daling zien van 6% ten opzichte van 2017, toen een uitzonderlijke vrijval van kredietvoorzieningen de nettowinst opwaarts beïnvloedde. De kapitaalpositie van Rabobank blijft sterk: de fully loaded common equity tier 1 ratio liep verder op, tot 16,0%. Het rendement op geïnvesteerd vermogen verbeterde tot 7,4% (2017: 6,9%), maar ligt onder de doelstelling van 8,0%.

“2018 was een goed jaar. Er ligt een gezond fundament voor de coöperatieve bank van de toekomst. Dat is nodig gezien de uitdagende transities die de samenleving raken. Het wereldvoedselvraagstuk, de uitdagingen van het klimaatakkoord van Parijs en de landbouw- en de energietransitie in Nederland vragen om een gezonde en betrokken coöperatieve bank. Onze missie “Growing a better world together” geeft hierbij richting en houvast. Onze medewerkers zijn hierdoor geïnspireerd en gemotiveerd. Dankzij hun inzet ligt het realiseren van onze doelen grotendeels op schema. We kunnen meer voor de (internationale) samenleving van betekenis zijn nu onze financiële resultaten zijn verbeterd, onze kapitaalpositie is versterkt en de balans verder is geoptimaliseerd. Dat Sustainalytics Rabobank bovenaan haar wereldwijde duurzaamheidsranglijsten van grootbanken geplaatst heeft is een geweldige erkenning van onze inspanningen op dit gebied en het zegt veel over hoe wij de ambities uit onze duurzaamheidsstrategie in de praktijk weten waar te maken.”

De kredietverlening private sector steeg in 2018 met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro. In lijn met onze groeidoelstellingen kregen vooral bij Wholesale, Rural & Retail (WRR) en bij DLL meer klanten een financiering van Rabobank. Het effect van onze richting op het internationale bedrijf wordt steeds meer zichtbaar. De leningportefeuille van WRR steeg met 9% tot 109 miljard euro. Hiervan staat, in lijn met onze Banking for Food strategie, 61% uit in de Food & Agri-sector. Mede doordat klanten extra bleven aflossen op hun hypotheken daalde de totale hypothekenportefeuille van Rabobank in 2018 licht, tot 190,0 miljard euro. De toevertrouwde middelen bleven stabiel op 342,4 miljard euro.

“De bedrijfslasten daalden met 8%, waardoor de cost/income ratio inclusief toezichtsheffingen met 5,4 procentpunt verbeterde tot 65,9% (2017: 71,3%). Een verdere kostenreductie is nodig om de beoogde efficiencydoelstellingen te halen. Het aantal medewerkers (fte’s) daalde in 2018 met 1.868 (4%). Bij lokale banken zijn veel functies veranderd of vervallen door het regionaal bundelen van werk en taken.”

“De kapitaalbuffers van Rabobank zijn in 2018 verder versterkt. Rabobank streeft naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% in 2020. De fully loaded common equity tier 1 ratio steeg van 15,5% tot 16,0%. De kapitaaldoelstellingen voor 2020 zijn hiermee al ruimschoots behaald. Rabobank moet in 2027 aan de kapitaaleisen van Basel IV voldoen en zal doorgaan met het verder versterken van haar buffers om daar alvast op voor te sorteren.”

“De tevredenheid van onze klanten is ook in 2018 toegenomen. De sector is er echter helaas nog niet in geslaagd om het publieke vertrouwen terug te winnen. We hebben daar gezamenlijk nog veel te verbeteren. Als coöperatieve bank kunnen we daar alleen maar aan bijdragen door ons naar het publiek in positieve zin te blijven onderscheiden als een ijzersterke, klantgerichte organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Rabobank blijft daarnaast investeren in de beheersing van (compliance)risico’s en klantintegriteit.”

“Rabobank heeft al haar klanten die daarvoor in aanmerking komen een brief gestuurd om in 2018 duidelijkheid te geven over de vergoeding van de herbeoordeling van hun rentederivaten. Dit betekent dat per 31 december 2018 bijna 6.300 klanten een aanbiedingsbrief hebben ontvangen en ruim 2.500 een aanbod voor een volledig voorschot. De projectkosten kwamen hoger uit dan eerder ingeschat. Wij betreuren het zeer dat de afronding van de compensatie ondanks alle inspanningen zoveel tijd kost.”

“Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat we met de nieuwe topstructuur binnen onze organisatie goed uit de voeten kunnen. We liggen op schema met de verdere optimalisatie van het servicemodel van het Nederlandse bankbedrijf: digitale en persoonlijke dienstverlening met een goed dekkend netwerk van kantoren en diensten. We zien in hoog tempo één Rabobankcultuur ontstaan. De medewerkerstevredenheid is gestegen, ondanks de ingrijpende transitie die grote delen van de bank doormaken. Het aantal vrouwen op hoge posities binnen de bank is groot en neemt steeds verder toe. De groepsdirectie en de raad van commissarissen bestaan beide voor 40% uit vrouwen en op het niveau daar direct onder bedraagt dat percentage 31%.

“Ook in 2018 hebben wij een versnelling gerealiseerd op het gebied van innovatie. Meer dan 70% van onze Nederlandse klanten bankiert inmiddels online. Onze Moonshot campagne heeft al geleid tot 6 ventures, waaronder Tellow, een app die zzp-ers helpt met hun boekhouding en belastingaangifte. In 2018 gingen wij een samenwerking aan met innovatieve start ups en scale ups, zoals Komgo en we.trade, allebei blockchainplatforms die het onze klanten gemakkelijker maken om internationaal zaken te doen. Open Banking en PSD2 zullen het landschap waarin financiële instellingen opereren snel veranderen. Nieuwe concurrenten uit onder meer de technologiesector leiden tot scherpere concurrentie en meer keuzemogelijkheden voor klanten.”

“Rabobank wil de transitie van de landbouwsector en verduurzaming van de voedselproductie stimuleren. Als leidende internationale Food & Agri-bank willen we een bijdrage leveren aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem. In 2050 moeten er wereldwijd tien miljard mensen genoeg en gezond eten. We mogen ongeveer de helft van ‘s werelds top 300 food en agrarische bedrijven tot onze klanten rekenen. Via het werk van Rabobank Foundation en Rabo Partnerships dragen we bij aan de financiële zelfredzaamheid van circa vijf miljoen kleine boeren in de wereld.”

”In Nederland en daarbuiten zijn de akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw in 2018 getroffen door aanhoudende droogte. Rabobank helpt haar klanten in Nederland onder andere met een ‘droogtelening’. Ook boeren in onder andere Californië en Australië konden op Rabobank rekenen in moeilijke tijden als gevolg van aanhoudende droogte.”

“We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op de vooruitgang die we in 2018 geboekt hebben, maar we weten ook dat we er nog niet zijn. In de komende jaren zullen we nog meer aandacht geven aan de toekomst van coöperatief bankieren, waarbij wij maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in lijn met onze missie. We doen dat in een wereld met vele uitdagingen, zoals een lage rente-omgeving, digitalisering, technologische vooruitgang, handelsoorlogen, strengere regeldruk en klimaatverandering.”

“Rabobank voorziet in de komende jaren in Nederland en de wereld een gematigde economische groei en een omgeving van een aanhoudend lage rente. Er zijn daarbij wel duidelijke risico’s door internationale spanningen. Rabobank wil verder doorgroeien, internationaal in de Food & Agri-sector en in Nederland als all-finance dienstverlener. We blijven als coöperatieve bank dichtbij onze klanten en zullen blijven investeren in zowel digitalisering als ons landelijke kantorennetwerk. Dit stelt ons in staat om innovatie bij onze klanten te stimuleren en ze te ondersteunen met verduurzaming, of het nu gaat om hun woning of hun bedrijfsvoering. Zo wordt steeds duidelijker zichtbaar welke maatschappelijke bijdrage wij als coöperatieve bank willen leveren in alle landen waarin we actief zijn. Growing a better world together.”

Gepubliceerd: 14 februari 2019, 07:30 CET

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Investor News Thu, 14 Feb 2019 07:27:24 GMT 259400
<![CDATA[Rabobank nr 1 op duurzaamheidsranglijst voor investors]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2019/rabobank-nr-1-op-duurzaamheidsranglijst-voor-investors.html?utm_medium=RSS Sustainalytics heeft Rabobank bovenaan haar duurzaamheidsranglijst van grootbanken geplaatst. Het betekent dat de Rabobank de hoogste score heeft gehaald voor de wijze waarop zij de Environmental Social Governance (ESG)-data toepast in haar dienstverlening en voor de manier waarop zij met risico’s omgaat. Het risico dat de Rabobank financiële schade oploopt als gevolg van milieu- en maatschappelijk beleid is volgens Sustainalytics verwaarloosbaar klein (negligible).

Dat risico is relevant voor investeerders (institutionele beleggers) die in duurzame bedrijven willen investeren. Vier jaar geleden stond Rabobank nog op plaats 62. Afgelopen jaren kwam de Rabobank in de top 10, vorig jaar op nr. 2. “Dat de Rabobank nu op nummer 1 staat, zegt veel over hoe wij de ambities uit de duurzaamheidsstrategie Samen Duurzaam Sterker nu in de praktijk weten waar te maken”, zegt Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank.

Bij de beoordeling telt niet alleen hoe het duurzaamheidsbeleid eruit ziet, maar ook hoe de bank dat in praktijk toepast. Hoe beter het risicomanagement, hoe beter de beoordeling. De Rabobank heeft daarin het beste resultaat van alle 294 onderzochte grootbanken. Rabobank scoort hoog op corporate beleid, productbeleid, human capital en de integratie van de ESG-data in haar kredietverlening. Data privacy & security en business ethics scoren iets lager, maar het risico is nog altijd laag.

Rüter: “De Rabobank kijkt bij de kredietverlening naar de mate waarin een klant voldoet aan het duurzaamheidsbeleid. Nieuwe klanten kunnen alleen klant worden als ze aan het beleid voldoen. Ook bestaande klanten moeten aan beleid voldoen. Doen ze dat niet, dan gaan we met ze in gesprek over vereiste veranderingen. Als dat niet tot resultaat leidt, beëindigt de bank de dienstverlening. Deze integratie van beleid in kredietverlening is voor investeerders zeer belangrijk.”

Meer weten over ons duurzaamheidsbeleid?

Gepubliceerd op 7 februari 2019 09:00 uur

]]>
Investor News Thu, 07 Feb 2019 08:39:08 GMT 259505
<![CDATA[Rabobank bevestigt benoeming Els de Groot als Chief Risk Officer]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2019/20190201-rabobank-confirms-els-de-groot-as-cro.html?utm_medium=RSS Els de Groot is in dienst getreden van Rabobank als Chief Risk Officer en lid van de Groepsdirectie. Rabobank maakte de voorgenomen benoeming van Els de Groot op 18 oktober jl. bekend, onder voorbehoud van toetsing door de toezichthouders en advisering door de Ondernemingsraad. Deze procedures zijn inmiddels afgerond.

Els de Groot volgt in beide functies Petra van Hoeken op. Els de Groot was Chief Financial Officer bij Schiphol Group van 2012 tot 2017. Daarvoor werkte zij als zelfstandig adviseur en interim manager, onder meer als Chief Financial & Risk Officer a.i. bij Van Lanschot Bankiers. Van 1987 tot 2008 bekleedde zij diverse managementfuncties bij ABN Amro Bank, o.a. Executive Vice President Group Risk Management.

Petra van Hoeken blijft lid van de North America Board of Directors van Rabobank en van de Raad van Commissarissen van DLL, het zelfstandige leasebedrijf van Rabobank.

Gepubliceerd: 1 februari 2019, 11:00 CET

]]>
Investor News Fri, 01 Feb 2019 13:43:53 GMT 259461
<![CDATA[Annet Aris benoemd tot lid raad van commissarissen Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20181212-annet-aris-appointed-to-rabobank-supervisory-board.html?utm_medium=RSS De Algemene Ledenraad van Rabobank heeft Annet Aris benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Annet Aris (1958) studeerde Landbouwwetenschappen, richting cultuurtechniek, aan de Universiteit Wageningen en heeft een MBA-titel van INSEAD Business School. Van 1985 tot 2003 werkte zij als consultant en partner bij McKinsey in Amsterdam, London en München. Sinds 2003 is Annet Aris verbonden aan INSEAD, waar zij als Senior Affiliate Professor of Strategy onder andere doceert over "Digital transformation of society, industries and companies". Annet Aris bekleedt diverse commissariaten, onder andere bij Randstad N.V., ASML N.V. en Jungheinrich AG.

De Algemene Ledenraad van Rabobank heeft Annet Aris benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Annet Aris (1958) studeerde Landbouwwetenschappen, richting cultuurtechniek, aan de Universiteit Wageningen en heeft een MBA-titel van INSEAD Business School. Van 1985 tot 2003 werkte zij als consultant en partner bij McKinsey in Amsterdam, London en München. Sinds 2003 is Annet Aris verbonden aan INSEAD, waar zij als Senior Affiliate Professor of Strategy onder andere doceert over "Digital transformation of society, industries and companies". Annet Aris bekleedt diverse commissariaten, onder andere bij Randstad N.V., ASML N.V. en Jungheinrich AG.

Annet Aris is benoemd voor een periode van vier jaar. De Algemene Ledenraad heeft tevens Arian Kamp herbenoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. Arian Kamp is commissaris van Rabobank sinds 2014.

Voorzitter van de raad van commissarissen Ron Teerlink: “We streven naar een gebalanceerde samenstelling van de raad van commissarissen. Annet Aris is met haar diepgaande kennis op het gebied van digitale transformatie en innovatie een waardevolle aanvulling op ons team.”

De raad van commissarissen van Rabobank bestaat uit Ron Teerlink (voorzitter), Marjan Trompetter (vice-voorzitter), Annet Aris, Irene Asscher-Vonk, Leo Degle, Petri Hofsté, Arian Kamp, Jan Nooitgedagt en Pascal Visée.

Gepubliceerd: 12 december 2018, 18:15 CET

]]>
Investor News Wed, 12 Dec 2018 18:15:00 GMT 258827
<![CDATA[Rabobank: Resultaten EU-brede stresstest 2018 ]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20181102-2018-eu-wide-stress-test-results.html?utm_medium=RSS De Rabobank heeft deelgenomen aan de EU-brede stresstest van 2018, uitgevoerd door de Europese Bankenautoriteit (EBA), in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB).

De Rabobank heeft kennisgenomen van de berichtgeving eerder vandaag door de EBA over de EU-brede stresstest en onderschrijft de uitkomsten van deze oefening volledig. 
 
De EU-brede stresstest van 2018 kent geen minimumeis of drempel waaraan een financiële instelling moet voldoen. De test is bedoeld als belangrijke bron van informatie ten behoeve van de SREP. Aan de hand van de resultaten kunnen de bevoegde instanties beoordelen of de Rabobank in een stressscenario kan voldoen aan haar kapitaalsvereisten.
 
Het ongunstige stressscenario is door de ECB/ESRB geformuleerd en beslaat een periode van drie jaar (2018-2020). De stresstest is uitgevoerd op basis van een veronderstelde statische balans per december 2017. In de stresstest zijn geen toekomstige bedrijfsstrategieën of managementbeslissingen van Rabobank meegenomen. Het is geen voorspelling van de winst van Rabobank. Rabobank werkt aan de realisatie van haar strategische doelen en de uitkomsten van deze stress test bevatten daarom slechts een deel van de impact hiervan.
 
In het basisscenario komt Rabobanks fully loaded common equity Tier 1 ratio (CET1) op 16,0% uit in 2020 (jaarultimo). In het ongunstige scenario komt de CET1 ratio uit op 11,4%.
 
Rabobank blijft gecommitteerd aan haar strategische doelen. De resultaten van de oefening zijn geen reden voor aanvullende managementacties. 
 
De volledige resultaten van de Rabobank zijn beschikbaar op de website van de EBA.
 Published: 2 November 2018, 18:15 CET
 
Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.
]]>
Investor News Fri, 02 Nov 2018 16:50:03 GMT 258209
<![CDATA[ Els de Groot voorgedragen als Chief Risk Officer Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20181018-els-de-groot-proposed-as-cro-rabobank-ir.html?utm_medium=RSS De Raad van Commissarissen van Rabobank heeft het voornemen Els de Groot te benoemen tot Chief Risk Officer (CRO) en lid van de Groepsdirectie van Rabobank. Els de Groot volgt in deze functies Petra van Hoeken op. De benoeming van Els de Groot is onder voorbehoud van toetsing door de toezichthouders en van advisering door de Ondernemingsraad. Deze goedkeuringsprocedures zullen naar verwachting rond de jaarwisseling afgerond zijn.

Els de Groot was Chief Financial Officer (CFO) bij Schiphol Group van 2012 tot 2017. Daarvoor werkte zij als zelfstandig adviseur en interim manager, onder meer als Chief Financial & Risk Officer a.i. bij Van Lanschot Bankiers. Van 1987 tot 2008 bekleedde zij diverse managementfuncties bij ABN Amro Bank, o.a. Executive Vice President Group Risk Management. Petra van Hoeken blijft na de benoeming van Els de Groot lid van de North America Board of Directors van Rabobank en van de Raad van Commissarissen van DLL, het zelfstandige leasebedrijf van Rabobank.
Ron Teerlink, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank: “Petra van Hoeken heeft in de afgelopen jaren een nieuwe en goede basis gelegd onder de risk awareness van de bank. Met haar decennialange, internationale ervaring heeft zij belangrijke verbeteringen in ons systeem van risicobeheersing en rapportage aangebracht. Rabobank is Petra zeer erkentelijk voor haar betrokkenheid en bijdragen en we zijn dan ook blij dat zij aan de bank verbonden blijft. Nu de bank een volgende fase van haar transitie ingaat halen wij met Els de Groot een toegewijde Chief Risk Officer in huis. Zij zal verder bouwen op het fundament dat onder Petra’s leiding tot stand is gekomen en het ontwikkelde beleid verder implementeren.”
 
 
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.
]]>
Investor News Thu, 18 Oct 2018 09:03:28 GMT 257910
<![CDATA[Rabobank: 1.698 miljoen euro nettowinst in eerste halfjaar 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180816-rabobank-eur-1-698-million-net-profit-in-first-half-2018.html?utm_medium=RSS

 • Voor het 3e jaar op rij klantentevredenheid omhoog.
 • Rabobank uitgeroepen tot Industry leader door Sustainalytics en hoogst genoteerde Nederlandse grootbank in de meest recente Sustainable Brand Index.
 • Nettowinst 1.698 miljoen euro (+12%).
 • Lage kredietverliezen door gunstige economische ontwikkeling en zorgvuldig kredietbeheer.
 • Solide kapitaalpositie: fully loaded common equity tier 1 ratio van 15,5% naar 15,8%.

Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2018 een nettowinst geboekt van 1.698 miljoen euro, 12% meer dan in het eerste halfjaar van 2017. Dit resultaat is voor een deel te danken aan de aanhoudend gunstige economische ontwikkeling, waardoor de kredietverliezen laag waren. De inkomsten bleven op peil en de kosten daalden, waardoor de cost/income ratio verbeterde. De kredietverlening en de toevertrouwde middelen namen toe. Gecorrigeerd voor de impact van reorganisatiekosten en fair value items, liet het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belastingen een stijging zien van 2%. De kapitaalpositie van Rabobank is sterk: de fully loaded common equity tier 1 ratio liep verder op, tot 15,8%. Het rendement op geïnvesteerd vermogen kwam uit op 8,8%, boven de doelstelling van 8,0% (eerste helft 2017: 7,8%).

Voorzitter van de Groepsdirectie Wiebe Draijer:

“We zijn goed onderweg met het uitvoeren van ons Strategisch Kader 2016-2020. Op veel terreinen hebben we onze doelstellingen gehaald. In lijn met onze ambities hebben we de klantbediening en de financiële prestaties verbeterd. We zijn voortvarend op weg om invulling te geven aan onze missie ‘Growing a better world together’. Dit willen we de komende jaren verder uitbreiden in een snel veranderende omgeving. Onze medewerkers maken hierin het verschil. Zij zorgen voor de transitie van de bank en verdienen grote waardering voor hun inzet, vooral gezien de grote veranderingen die zij ook dit jaar weer meemaken in de organisatie van Rabobank.”

“Ook in het afgelopen halfjaar hebben we vol ingezet op het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten en de versterking van onze coöperatieve bank. Innovatie en duurzaamheid krijgen daarbij prioriteit. We hebben in Nederland en internationaal via campagnes aandacht gevraagd voor maatschappelijke thema’s als financieel gezond leven, gezonde groei van ondernemers en het tegengaan van voedselverspilling. Daarnaast hebben wij ons ingezet voor het verduurzamen van de voedselketen. Onze klanten belonen ons met een stijgende waardering en dat is een mooi compliment voor onze medewerkers.”

Lees meer

]]>
Investor News Thu, 16 Aug 2018 15:42:59 GMT 256800
<![CDATA[Rabobank stelt prijsverwachting huizenmarkt naar boven bij: 8,7 procent prijsstijging in 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180815-rabobank-upwardly-adjusts-its-price-forecast-for-the-dutch-housing-market-prices-expected-to-rise-8-7-in-2018.html?utm_medium=RSS Huizen in Nederland werden in de eerste helft van 2018 gemiddeld 8,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is hoger dan verwacht, onder meer doordat woningkopers veel vaker overbieden dan voorheen. Naar verwachting zullen de huizenprijzen in heel 2018 gemiddeld 8,7 procent stijgen. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Eerder dit jaar gingen zij nog uit van een prijsstijging van 8,0 procent. De verkoop van huizen gaat juist minder hard.

Senior-woningmarkteconoom Christian Lennartz legt uit: ‘De hoge huizenprijzen ondermijnen het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt. Meer mensen geven inmiddels aan dat het een ongunstige tijd is om een huis te kopen.’ Lennartz wijst erop dat dit, samen met het gebrek aan keuze voor zowel starters als doorstromers, naar verwachting zal leiden tot minder woningverkopen. ‘Voor heel 2018 gaan we uit van zo’n 225.000 verkopen, een stuk minder dan de 242.000 in 2017.’

De Rabo-econoom is daarnaast somber over de nieuwbouwmarkt in Nederland: ‘Het gebrek aan huizen is een van de belangrijkste factoren achter de problemen op de woningmarkt. Fors meer bouwen is dan ook een belangrijk doel uit de Nationale Woonagenda van het kabinet. Toch is het aantal verleende nieuwbouwvergunningen afgelopen halfjaar sterk gedaald. Met dit tempo loopt de bouw van nieuwe huizen nog steeds ver achter bij de groei van het aantal huishoudens.’

Lees het volledige Kwartaalbericht Woningmarkt op economie.rabobank.com

]]>
Investor News Wed, 15 Aug 2018 13:01:13 GMT 256795
<![CDATA[Rabobank introduceert als eerste marktpartij een Commercial Paper en Certificate of Deposit Programma als ESG-leader]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180813-rabobank-launches-first-ever-esg.html?utm_medium=RSS PERSBERICHT

Rabobank is de eerste marktpartij die als ESG Leader een Commercial Paper en Certificate of Deposit Programma op de geldmarkt heeft geïntroduceerd. Het programma biedt beleggers de mogelijkheid tot korte termijninvesteringen in Rabobank als leider op het gebied van criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG: Environment, Social and Governance), die zij kunnen labellen als ESG-investeringen. Dit past in de voortdurende inspanningen van de Rabobank om voorop te lopen bij het realiseren van een sterkere en duurzame toekomst. De lancering van het ESG Leader-programma biedt beleggers meer gediversifieerde investeringsmogelijkheden en draagt eraan bij dat kapitaal een weg vindt naar duurzaam opererende ondernemingen.

Rabobank is het eerste bedrijf dat als ESG-leader een dergelijk ESG-gelabeld programma voor commercial paper en certificates of deposit introduceert. De eerste uitgifte, voor een bedrag van EUR 1,2 miljard was gezien de grote belangstelling van kopers zeer succesvol. Het programma heeft een omvang van maximaal EUR 5 miljard. Rabobank kan papier binnen dit programma uitgeven zolang het de status van ESG-leader van Sustainanalytics behoudt.

Waarom heeft Rabobank dit programma gelanceerd?

Robert Ruisch, hoofd van de Commercial Paper / Certificates of Deposit Trading Desk van Rabobank: "Geldmarkten kenden nog geen geschikte producten voor duurzame beleggers. Dit was een belemmering voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie van hun beleggingen en naar een grotere positieve impact van hun investeringen. Ons nieuwe programma speelt daarop in." Frank Beset, hoofd Treasury Liquidity Management van Rabobank: "Het programma betekent een verdere diversificatie van onze financieringsinstrumenten en komt tegemoet aan de specifieke behoeften van duurzame investeerders. Rabobank wil een voorloper zijn als het gaat om verantwoord investeren. Het is niet voor niets dat we vanaf de start hebben deelgenomen aan de lancering van Green Bonds, Social Bonds en Green Loans.”

Wat is een ESG-leader?

De ESG Leader-classificatie van Rabobank is gebaseerd op een onafhankelijke beoordeling door Sustainalytics op criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance. Sustainalytics is een toonaangevende wereldwijde leverancier van onderzoek en ratings op het gebied van ESG. Sustainalytics onderzoekt en beoordeelt 11.000 bedrijven op hun ESG-prestaties en rangschikt deze vervolgens ten opzichte van hun sectorgenoten. Sustainalytics beoordeelt bedrijven op een schaal van 0 tot 100 punten en classificeert bedrijven als ESG-leader als ze behoren tot de top 5% van hun sectorgenoten. Rabobank behoort tot de top 5% in haar sector.

Wat is het verschil met andere ESG-gelabelde financiële marktinstrumenten?

Op kapitaalmarkten, waar beleggingen een langere tijdshorizon hebben, worden obligaties als duurzaam beschouwd als ze voldoen aan marktstandaarden zoals de Green Bond Principles en Social Bond Principles, waarvan de Rabobank een van de grondleggers is. Een belangrijk kenmerk van de duurzame obligatiemarkt is de focus op een duurzame aanwending van het door beleggers geïnvesteerde kapitaal: obligatie-uitgevende instellingen zijn transparant over de projecten die zij via de obligatie financieren en verantwoorden de impact ervan op milieu en maatschappij in rapportages. Deze benadering is echter niet geschikt voor ‘commercial paper’ en ‘certificates of deposit’ vanwege hun kortetermijnkarakter: leningen en deposito’s worden binnen een jaar respectievelijk afgelost en terugbetaald. De verantwoording van de projecten zou pas beschikbaar komen als de leningen mogelijk al zijn afgelost of de deposito's aan de tegenpartij zijn teruggegeven. "Daarom hebben we andere manieren gezocht om deze geldmarktinstrumenten zo vorm te geven dat beleggers erop kunnen vertrouwen dat hun geld wordt geïnvesteerd via een instelling die wordt erkend als ESG-leader op grond van onafhankelijk en degelijk onderzoek door Sustainalytics", zegt Olaf Brugman, hoofd van de Sustainable Markets Desk van Rabobank.

Financiële innovatie

Deze eerste toepassing van ESG-onderzoek en ratings op geldmarktinstrumenten wordt mogelijk gemaakt door de innovatiekracht van Rabobank en de gerespecteerde onafhankelijkheid van Sustainalytics. Door haar kwalificatie als ESG Leader in te zetten biedt Rabobank beleggers ESG-gekwalificeerde kortetermijninvesteringen in de geldmarkt, naast langetermijn investeringen in de kapitaalmarkt, zoals Green Bonds.

]]>
Investor News Mon, 13 Aug 2018 11:00:00 GMT 256739
<![CDATA[Rabobank: reactie op voornemen van de Nederlandse regering tot afschaffing fiscale aftrekbaarheid CoCo couponrente]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180702-Rabobank-response-government-intention-to-cancel-tax-deductibility-of-coco-coupons.html?utm_medium=RSS Rabobank heeft kennis genomen van de Kamerbrief en het persbericht van het Nederlandse ministerie van Financiën van 29 juni 2018, waarin staat dat de Nederlandse regering van plan is de fiscale aftrekbaarheid van door banken en verzekeringsmaatschappijen betaalde coupons op Additional Tier 1-kapitaalinstrumenten (Contingent Convertibles; CoCos) per 1 januari 2019 af te schaffen.

Op basis van het persbericht en de Kamerbrief gaat Rabobank er voorlopig van uit dat een dergelijk besluit betrekking heeft op CRD IV-conforme instrumenten. Voor Rabobank betreft dit de 5,5% EUR 1,5 miljard Capital Securities (XS1171914515) en EUR 1,25 miljard 6,625% Capital Securities (XS1400626690). Dit betreft een voorlopige conclusie aangezien er op dit moment nog geen formele wetswijziging of voorstel daartoe beschikbaar is.
 
De voorgenomen maatregel is niet van invloed op de visie van Rabobank op de rol van Coco's als onderdeel van haar kapitaalstrategie. Rabobank is niet van plan gebruik te maken van haar eventuele recht op vervoegde aflossing van de betrokken kapitaalinstrumenten als er sprake is van een “Tax Law Change” (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de kapitaalinstrumenten waarop de voorgenomen maatregel betrekking heeft) als gevolg van de voorgestelde wijziging in de fiscale wetgeving.
 
Klik hier voor een link naar het persbericht van het ministerie van Financiën.
]]>
Investor News Mon, 02 Jul 2018 16:42:16 GMT 255973
<![CDATA[Rabobank: Groei Nederlandse economie over hoogtepunt heen]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180618-rabobank-growth-of-the-dutch-economy-is-past-its-peak.html?utm_medium=RSS De Nederlandse economie lijkt het hoogtepunt van haar uitbundige groei te hebben bereikt. Weliswaar groeit zij nog steeds, maar wel minder hard. Ons bruto binnenlands product (bbp) neemt dit jaar naar verwachting toe met 2,8 procent en in 2019 met 2,1 procent. Een krachtige binnenlandse vraag ondersteunt deze groei. Wel zijn de internationale risico’s aanzienlijk. Handelsspanningen tussen de VS en de EU en tussen de VS en China kunnen verder oplopen, olieprijzen kunnen nog meer stijgen, en een harde Brexit kan nog altijd niet worden uitgesloten. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Toenemende werkgelegenheid, reële loongroei, een hoog consumentenvertrouwen en stijgende huizenprijzen stuwen de consumptie verder op. Ook de bedrijfsinvesteringen gaan goed, gedreven door onder meer gestegen bedrijfswinsten en opgelopen bezettingsgraden. Toch zagen Rabobankeconomen zich genoodzaakt hun voorspelling van de economische groei voor 2018 en 2019 naar beneden bij te stellen. “Deels komt dit door een zwakke invoer van belangrijke handelspartners van ons land in het eerste kwartaal van 2018, met een krimp van de Nederlandse uitvoer als gevolg”, vertelt Rabobankeconoom Carlijn Prins. “Daarnaast hebben we recent onze voorspelling voor het aantal transacties op de woningmarkt verlaagd, wat onze verwachtingen voor de woninginvesteringen enigszins heeft getemperd.”

Volgens Prins blijft ook een Brexit, waarbij het VK zonder nieuwe afspraken de EU verlaat, een risico voor onze economie. “Zo’n ‘harde’ Brexit is nog altijd niet uit te sluiten en zou leiden tot een toename van invoertarieven en non-tarifaire barrières. Vanwege de nauwe handelsbetrekkingen tussen Nederland en het VK kan dit onze economie veel schade toebrengen. Maar momenteel houden wij in onze raming rekening met een ordelijke uittreding, waarbij een transitieperiode wordt gevolgd door een vrijhandelsverdrag.”

Een sterke toename van de importheffingen tussen de VS en de EU zou de Nederlandse economie eveneens kunnen schaden. “Bij een escalatie naar een vergaande handelsoorlog kan de schade flink oplopen. Voeren de VS en hun handelspartners bijvoorbeeld importtarieven van 20 procent in op alle importen, dan kan Nederland als open economie tot en met 2022 in totaal 3 procentpunt aan groei mislopen. Dit komt neer op 20 miljard euro”, aldus Prins.

Tot slot kan een onvoorziene verdere stijging van de olieprijzen negatief uitpakken voor de Nederlandse economie. Prins: “In een scenario waarbij de olieprijs stijgt naar 115 dollar per vat zou de Nederlandse economie tot en met 2022 in totaal 1,2 procentpunt aan groei mislopen. Omdat de inflatie stijgt, wordt dan vooral de koopkracht van huishoudens flink geraakt. Nederland is immers een netto importeur van energie.”

De mondiale economie groeit ook dit en volgend jaar met 3,8 procent. Internationaal econoom Ester Barendregt: “We hebben onze verwachtingen voor verschillende economieën wat bijgesteld. Voor onder andere de VS, Australië en Nieuw-Zeeland zien we dit jaar een hogere groei, terwijl we de verwachtingen voor onder andere de eurozone en Brazilië in 2018 iets naar beneden bijstellen. Ook zijn de onzekerheden rond het mondiale beeld toegenomen. Handelsspanningen zijn in de afgelopen periode verder opgelopen, verschillende opkomende markten staan voor grote uitdagingen en diverse zaken sluimeren op het geopolitieke toneel. Hierdoor kan de mondiale groei lager uitvallen dan wij nu voorzien.”

Lees hier het volledige Economisch Kwartaalbericht

]]>
Investor News Tue, 19 Jun 2018 16:42:16 GMT 255756
<![CDATA[Rabobank deelt risico op deel van MKB-leningenportefeuille met EIF and EIB]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180328-sme-eib-eif-ec-rabobank.html?utm_medium=RSS Rabobank deelt het risico op een deel van haar Nederlandse MKB-leningenportefeuille met het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Europese Investeringsbank (EIB). Deze transactie draagt bij aan een verdere optimalisatie van de balans van de Rabobank en stimuleert de kredietverlening aan Nederlandse MKB-bedrijven.

>De transactie heeft betrekking op meer dan 3.000 leningen aan Nederlandse MKB-bedrijven met een totaalbedrag van circa EUR 2 miljard en zal worden gegarandeerd via het EU-budget middels het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), een centraal deel van het “Investeringsplan voor Europe” van de Commissie-Juncker.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank: "Deze transactie onderstreept het belang dat wij hechten aan kredietverlening aan het MKB. Door de risico-overdracht aan het EIF en EIB nemen onze risicogewogen activa af met EUR 1,2 miljard. Rabobank zal het hierdoor vrijgekomen kapitaal gebruiken om nieuwe leningen te verstrekken aan het Nederlandse MKB. Wij willen net als het EIF en de EIB de kredietverlening aan het MKB stimuleren en wij zullen de korting die wij van het EIF en EIB hebben gekregen direct doorgeven aan onze klanten. Dit komt ten goede van nieuwe MKB-leningen voor een bedrag van EUR 768 miljoen."

“Het EIF is erg blij dat het, door de ondertekening van deze securitisatietransactie met de Rabobank, het MKB en midkaps in Nederland kan steunen.” zei de Chief Executive van het Europees Investeringsfonds Pier Luigi Gilibert. "Deze nieuwe operatie betekent een impuls voor leningen aan het midden- en kleinbedrijf in heel het land.”

Jyrki Katainen, Vice-President van de Europese Commissie voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, zei: "Dankzij deze door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen gesteunde transactie, kan de Rabobank meer geld uitlenen aan lokale bedrijven in Nederland, het Nederlandse MKB is dus absoluut de winnaar in deze overeenkomst.”

De risico-overdracht aan het EIF en EIB heeft geen gevolgen voor de klantrelatie: Rabobank blijft het aanspreekpunt voor klanten en de leningsovereenkomst en -voorwaarden blijven ongewijzigd. Rabobank is met een totale portefeuille van circa EUR 100 miljard de grootste financier van het Nederlandse MKB.

Dit is een gezamenlijk persbericht van EIF, EIB, EC en Rabobank

]]>
Investor News Wed, 28 Mar 2018 07:00:00 GMT 253943
<![CDATA[Rabobank publiceert geïntegreerd jaarverslag 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180315_publication_annual_report_2017.html?utm_medium=RSS Rabobank publiceert vandaag haar geïntegreerd jaarverslag 2017. De bank toont hierin behaalde financiële en maatschappelijke resultaten. Ook illustreert het uitgebreide verslag de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij en welke groei er in 2017 heeft plaatsgevonden.

Rabobank wil als betekenisvolle coöperatieve bank en leidende Food & Agri bank een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. De bank gaf hieraan het afgelopen jaar concreet vorm met de missie “Growing a better world together”. Dit met als resultaat verschillende pakkende initiatieven in Nederland en daarbuiten, meer tevreden klanten, baanbrekende innovaties en betere financiële resultaten. Op 15 februari werden de jaarcijfers al bekend gemaakt.

Het geïntegreerde jaarverslag 2017 bevat ook de jaarrekening 2017 en het Pillar 3 report. Naast het jaarverslag 2017 verschijnt tevens een compacte infographic met onze maatschappelijke impact in Nederland en de wereld. Tevens geeft onderstaande link een totaaloverzicht met infographics, animaties en de jaarcijfers van 2017.

Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

]]>
Investor News Thu, 15 Mar 2018 14:46:34 GMT 253680
<![CDATA[FGH Bank verkoopt deel portefeuille aan RNHB BV]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2018/20180313-fgh-bank-sells-loan-portfolio-to-rnhb-bv.html?utm_medium=RSS FGH Bank heeft een overeenkomst getekend met RNHB B.V. over de voorgenomen verkoop van een deel van haar leningenportefeuille, ter grootte van circa EUR 1,3 miljard. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders en succesvolle afronding van het consultatieproces met de vertegenwoordigers van de werknemers. RNHB B.V. committeert zich op het moment van aankoop volledig aan de betreffende klanten van FGH.

De transactie past in de in 2015 ingezette strategie ten aanzien van de commerciële vastgoedactiviteiten van Rabobank. Leningen en klanten van FGH Bank die aansluiten op de strategie zijn inmiddels onderdeel van Rabobank. Het is de bedoeling om de activiteiten van FGH Bank N.V. later dit jaar volledig uit te faseren. FGH Bank N.V. houdt dan op te bestaan als aparte juridische entiteit.

RNHB B.V. is verheugd over de voorgenomen aankoop van de FGH-portefeuille, die zeer passend is in hun strategie. RNHB B.V. heeft de ambitie om haar business uit te breiden door organische groei en selectieve portefeuille-acquisities en verwelkomt de FGH-klanten binnen RNHB B.V. RNHB B.V. kijkt uit naar verdere samenwerking met de FGH-klanten.

RNHB B.V. is een ervaren specialist in het financieren van beleggingsvastgoed, met kennis over de landelijke, regionale én lokale vastgoedmarkt. Zij verstrekt leningen voor commercieel vastgoed en voor woningen die bestemd zijn voor de verhuur of doorverkoop. RNHB biedt maatwerk voor het middensegment van de vastgoedmarkt en heeft zowel krediet-, vastgoed- en bouwkundige kennis in huis.

]]>
Investor News Tue, 13 Mar 2018 13:48:50 GMT 253620