Financiële inclusie: katalysator voor plattelandsontwikkelingen en voedselzekerheid

De val van de Berlijnse Muur in 1989 betekende het einde van de Koude Oorlog en het begin van een nieuw tijdperk. Dit ingrijpende jaar luidde ook een periode in waarin de Rabobank haar focus verbreedde om nieuwe zakelijke kansen te grijpen en de welvaart in Oost-Europa te vergroten. Met meer dan een eeuw ervaring op het gebied van banken, landbouw en coöperaties was de Rabobank goed gepositioneerd om aan de behoeften van deze veranderende wereld te voldoen. In 1989 werd Rabo International Advisory Services (RIAS) opgericht als consultancybedrijf om de kennis en ervaringen te benutten die medewerkers van Rabobank te bieden hebben op deze nieuwe markten. Al snel reikte de blik verder dan Oost-Europa: richting Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

RIAS werd al snel uitgenodigd om te gaan investeren in de financiële instellingen die profiteerden van de kennisuitwisseling van de Rabobank. Het was echter pas in 2005 dat Rabobank de eerste investering deed in een lokale financiële instelling. Niet in Oost-Europa, maar in Tanzania, met de verwerving van een strategische participatie in de National Microfinance Bank. Dat was toen Rabo Development werd opgericht als een moedermaatschappij om investeringen te beheren in financiële instellingen in opkomende markten.

"Onze investeringen creëren niet-financiële impact én financieel rendement."


Door de investering te koppelen aan adviesdiensten en management services heeft Rabobank financiële instellingen geholpen om hun bedrijf duurzaam te laten groeien, bij te dragen aan financiële inclusie – met name in plattelandsgebieden – en om toonaangevende marktspelers te worden.

In 2018 heeft de Rabobank de advies- en investeringsactiviteiten van RIAS en Rabo Development samengevoegd tot Rabo Partnerships. Door krachten te bundelen is de bank nog beter in staat om nieuwe grenzen te verkennen en met haar kennis, netwerken en financiën bij te dragen aan financiële inclusie, plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid in opkomende markten. Vandaag de dag is er dringend behoefte aan heroverweging van globale voedselsystemen om in 2050 2 miljard mensen extra te voeden. Terwijl veel opkomende markten nog steeds lijden onder stagnerende landbouwopbrengsten en armoede op het platteland, zullen juist die landen waarschijnlijk de sleutel worden bij het oplossen van globale voedselproblemen. Vandaag de dag biedt Rabobank advies- en investeringsactiviteiten aan in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië, opkomende markten die naadloos aansluiten bij de missie van Rabobank: Growing a Better World Together.

“We zetten onze samenwerkingsverbanden op voor de lange termijn.”

Het mogelijk maken van toegang tot financiële diensten in plattelandsgebieden.

In veel zich ontwikkelende en opkomende markten zijn grote delen van de bevolking afhankelijk van een gefragmenteerde landbouweconomie, die wordt gevormd door veel kleine boeren. Lokale banken zien de landbouw over het algemeen als een sector met een hoog risico (o.a. vanwege de prijsvolatiliteit en weersinvloeden). Daarom zijn ze voorzichtig met het verstrekken van financiële middelen die de sector nodig heeft om te professionaliseren en te groeien. Door het introduceren van brede retail concepten op het platteland laat Rabobank zien hoe risico's en kosten kunnen worden teruggebracht tot acceptabele niveaus, wat leidt tot een levensvatbare businesscase. Rabobank helpt lokale financiële instellingen bij hun inspanningen om te groeien en te bloeien, terwijl ze aan financiële inclusie werken. Dit helpt vervolgens bij het verbeteren van plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid.

Samenwerken is cruciaal

Aangezien Rabobank gelooft dat sterke instituties cruciaal zijn voor ontwikkeling probeert zij altijd samen te werken met financiële instellingen of boerenorganisaties die bereidheid tonen om te veranderen. Immers, een gedeelde visie is vereist om een sterke basis voor verandering te creëren. De afgelopen dertig jaar hebben medewerkers van Rabobank als consultants gewerkt aan een breed scala aan adviesopdrachten: van IT en credit tot risicobeheer, productontwikkeling en HR, afhankelijk van de behoeften van het project. Rabobank-medewerkers adviseren ook over strategieplanning, bedrijfsplanning en daadwerkelijke implementatieondersteuning. Het delen van kennis en het samenwerken met vakgenoten zijn essentiële instrumenten om institutionele veranderingen aan te sturen. Dit is wat een partnership kan produceren. De investeringen van Rabobank worden vaak voorafgegaan door adviesdiensten. Hoewel Rabobank een investering ziet als de ultieme bezegeling van een partnership, beperkt zij haar positie tot een minderheidsbelang. Ten slotte, als ontwikkeling het einddoel is, moet de meerderheid van de instellingen in handen zijn van de lokale bevolking.

"Door onze krachten te bundelen zijn we nog beter in staat om de kennis, netwerken en financiën van de Rabobank te delen."

Financieel rendement en sociale impact gaan hand in hand

Alleen door te werken aan gezond financieel rendement kunnen partners van Rabobank een duurzame toekomst creëren. Dit betekent niet dat de organisaties moeten streven naar maximale winst. Zij moeten eerder een duidelijk evenwicht zoeken tussen de maximale impact op hun markten en een gezond financieel rendement. Onze investeringen zijn ontworpen om niet-financiële impact te creëren, naast financieel rendement. Daarom zijn onze partnerships opgezet voor de lange termijn. En daarom investeert Rabobank in het meten van impact, zoals blijkt uit de gepubliceerde cijfers.

Mijn blik op de toekomst

"Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor F&A waarde-ketens is de toekomst van bankieren in opkomende markten. We stimuleren financiële inclusie en voedselzekerheid door onze krachten te bundelen met onze partnerbanken, F&A-klanten, multilaterale instellingen, ontwikkelingsbanken, overheden, fintech-aanbieders en andere netwerkpartners. Growing a better world together is deel van het DNA van Rabo Partnerships en bewijst zijn succes al dertig jaar. Holistisch denken gecombineerd met toegewijde actie.”

Marianne Schoemaker Managing Director Rabo Partnerships