Partnership voor bosbescherming en duurzame landbouw

Landbouwproductie leidt vaak tot ontbossing en bodemdegradatie. Ontbossing is debet aan de helft van de klimaateffecten die kunnen worden toegeschreven aan de agrarische plattelandssector.

Terwijl de wereldbevolking groeit, nemen de hoeveelheid akkerland en het aantal boeren af. Bosbescherming, klimaatvriendelijke landbouw, innovatie en financiële oplossingen zijn noodzakelijk. Commerciële banken vinden de financiële risico's die verbonden zijn aan het implementeren van dergelijke oplossingen echter vaak te hoog en landbouwers vinden ze te duur.

Het AGRI3 Fonds stelt commerciële en ontwikkelingsbanken in staat een leidende rol te spelen bij de overgang naar meer duurzame landbouw. Het Fonds biedt banken garanties om gedeeltelijk de risico’s van de projecten over te nemen, de mogelijkheid om langere looptijden aan te bieden en geld voor technische assistentie (TA). Het fonds maakt deel uit van een samenwerkingsverband tussen Rabobank en het VN Milieuprogramma, dat in 2017 werd gelanceerd om 1 miljard dollar aan kapitaal vrij te maken voor de overgang naar duurzame landbouw.

Rabo Partnerships fungeert als een verbindende factor om de kennis, netwerken en financiële oplossingen van toonaangevende private en publieke partijen in het Fonds te combineren. Andere partners zijn Mirova Althelia als investeringsadviseur, IDH als TA-adviseur, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, Global Environment Facility (GEF) en verschillende financieringspartners, die zowel publieke als private fondsen aanspreken. Het Fonds biedt risico-verminderende financiële instrumenten en technische assistentie op maat om de overgang naar geïntegreerde Crop-Livestock-Forest (ICLF) -systemen mogelijk te maken. Deze klimaat-slimme landbouwpraktijk bestaat uit roterend landgebruik voor landbouw, veeteelt en bosbouw. Een bewezen techniek: ICLF behaalt dezelfde opbrengsten als conventionele landbouw, maar gebruikt zes keer minder grond.

Herstel van bodemkwaliteit en hogere voedselproductie

Meer voedsel produceren met een lagere ecologische voetafdruk is de drijfveer voor de verandering naar duurzame landbouw. De investeringen die nodig zijn om over te gaan op nieuwe landbouwpraktijken nemen echter verscheidene jaren in beslag en zijn erg duur. De productiviteit neemt aanvankelijk af en commerciële financiering is onvoldoende om het gat tussen de opbrengst en de investering te dichten. Een andere financieringsaanpak is vereist: naast commerciële financieringen kan het AGRI3 Fonds een risico-verminderende oplossing bieden, resulterend in een langere looptijd en aflossingsvrije periode voor boeren, bedrijven, organisaties die een stap zetten naar meer duurzame landbouw.

Het is uniek dat Rabobank, als private bank, de partnerschapsdoelen tussen haar klanten en zakenpartners promoot, en daarbij commerciële leningen op haar eigen balans zet. In aanmerking komende projecten zullen grotendeels afkomstig zijn uit het zakelijke en agrarische klantenbestand van Rabobank en moeten zich richten op ten minste een van de doelstellingen voor bosbescherming en herbebossing of voor duurzame landbouw. Bovendien zullen deze projecten altijd bijdragen aan een beter bestaan op het platteland.