Verzekeren van het aanbod in de moutwaardeketen

Nu de economie groeit, drinken steeds meer Ethiopiërs bier na een lange werkdag. Ook houden zij ervan om gemoute gerst te gebruiken bij het koken van hun voedsel. De biermarkt in Ethiopië groeit jaarlijks dan ook met bijna 9%.

Toen een van Europa's grootste moutproducenten, Boortmalt, een klant van de Rabobank, besloot om een mouterij in Ethiopië te vestigen wegens de toenemende lokale vraag naar mout, werd Rabo Partnerships ingeschakeld om de aanvoer van de in eigen land geproduceerde gerst veilig te stellen. Dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat de productie van gerst gekenmerkt werd door lage opbrengsten en veel kleine, gefragmenteerde bedrijven. De vraag was: hoe kunnen volumes groeien en de productiekwaliteit verbeteren en tegelijkertijd concurreren met betrouwbare maar dure import?

Bouwen op lokale krachten

Omdat Ethiopië een casheconomie heeft, bedacht Rabo Partnerships een innovatieve manier om de infrastructuur van elektronische vouchers, die al door de Ethiopische overheid was geïntroduceerd, uit te breiden. Onze kracht is om te kijken naar bestaande lokale mechanismen en na te gaan hoe deze gebruikt kunnen worden op een alternatieve manier. Op deze manier worden bestaande infrastructuren verstevigd.

Wanneer boeren hun oogst aan de coöperatie leveren, ontvangen ze een verkoopvoucher die kan worden ingewisseld bij de Rusacco: voor geld, om leningen af te lossen of om op een spaarrekening te storten. Tegelijkertijd maakt dit schema het voor de coöperatie mogelijk om de inkoop van de boeren te financieren. Het stelt hen ook in staat om gerst te verzamelen voor een eerlijke prijs, aangezien de coöperatie over voldoende fondsen beschikt. Het is een oplossing die 30.000 boeren zal helpen bij het verbeteren van hun oogst, het realiseren van hogere inkomsten en het verbeteren van hun financiële beheer.

In het verleden verkochten de boeren hun oogst voor lage prijzen aan tussenhandelaren, die hun contant betaalden. Dit geld werd vaak niet geïnvesteerd of gespaard, maar werd meteen besteed aan het consumeren van goederen. Het cashless voucher-systeem helpt boeren bij het sparen en stimuleert financiële planning. Het betekent ook dat ze niet langer geld hoeven lenen om bijvoorbeeld schoolgeld te betalen: dat kan nu betaald worden van hun spaarrekening.

“Building capacity to serve the rural economy”

The financing scheme allows farmers to receive vouchers in exchange for cash or a loan at their Rusacco (a rural saving and credit cooperative). This voucher can be used to collect farm inputs at the cooperative. When farmers deliver their harvest to the cooperative, they receive a sales voucher that can be exchanged at the Rusacco for cash, used to pay off loans or deposited into a savings account. This scheme allows the cooperative to finance the farmers’ inputs. It also enables it to collect barley for a fair price since this system ensures that the cooperative has sufficient funds available. It’s a solution that could help over 30,000 farmers improve their harvest, realize higher revenues, and improve financial management.

In the past, farmers sold their harvest for low rates to middlemen, who paid in cash. This money burned a hole in their pockets and was often spent unwisely. The cashless voucher system helps farmers to save and encourages financial planning. It means they no longer need to borrow money to pay, for example, school fees, which can now be paid from their savings accounts.