Rabo brengt leven in de circulaire economie

Circulair ondernemen lijkt een ‘buzzword’, maar Rabobank maakt er echt werk van. In januari 2016 maakte de bank twee initiatieven bekend, waarin ze samen optrekt met anderen: één op wereldschaal, één in Nederland. Ook krijgen circulaire activiteiten van Rabobank-dochter DLL internationale erkenning.

Circulaire economie, wat is dat ook alweer?

Circulair ondernemen is een breed begrip. Het staat voor het overal in de economie en het productieproces beter en opnieuw gebruiken van producten en materialen. Grondstoffen en materialen krijgen steeds weer een nieuwe toepassing, een tweede of zelfs derde leven. Dat is duidelijk anders dan bij het traditionele productieproces en bezit, die eindigen in een berg afval. Bij circulair ondernemen gaat bijvoorbeeld om:

  • autodashboards die niet gemaakt worden uit aardolie, maar van overtollige tomatenvelletjes
  • werkkleding die eindeloos herbruikbaar is
  • tweede kwaliteit groente die toch dient als voeding voor de consument
  • bedrijven die alleen nog betalen voor gebruik van verlichting en niet voor bezit.

Wat is het circulaire initiatief op wereldschaal?

Dertig vooraanstaande organisaties, waaronder Rabobank, hebben op 21 januari 2016 in Davos (Zwitserland) een nieuw initiatief gelanceerd om er aan bij te dragen dat de wereldwijde voedselverspilling in 2030 zal zijn gehalveerd. Het initiatief heet 'Champions 12.3', genoemd naar paragraaf 12.3 in de duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties, die gaat over voedselverspilling. Jaarlijks gaat een derde van al het voedsel verloren. Dit voedsel heeft niet alleen een waarde van 940 miljard dollar, het staat bovendien vooren verspilling van acht procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Voedselverspilling verminderen en voedselresten opnieuw gebruiken is een praktisch voorbeeld van circulair ondernemen. De dertig grote bedrijven, ministers, boerenorganisaties, wetenschappers en maatschappelijke groeperingen van het initiatief gaan zelf laten zien hoe ze voedselverspilling terugdringen en anderen daarin motiveren. Het terugdringen van voedselverspilling is een van de prioriteiten in de Banking for Food-agenda van Rabobank. Analisten van Rabobank Food & Agribusiness Research brengen mogelijke oplossingen in kaart. In Afrika en andere niet-westerse landen is Rabobank betrokken bij investeringen in een betere logistiek en opslag van landbouwproducten. Rabobank neemt in Nederland diverse initiatieven, om bedrijven en consumenten bewuster te maken van voedselverspilling. Ook is Rabobank betrokken bij ondernemers die voedselverspilling verminderen, zoals De Verspillingsfabriek in Veghel.

En wat behelst het Nederlandse initiatief?

Rabobank slaat met ABN Amro en ING Bank de handen ineen voor een snellere overgang naar een circulaire economie. Dat hebben ze 21 januari 2016 bekend gemaakt op een bijeenkomst van duurzaamheidsorganisatie MVO Nederland. De drie Nederlandse grootbanken vinden een circulaire economie van groot belang voor Nederland, omdat bedrijven zo minder afhankelijk worden van grondstoffen en minder afval produceren. ABN Amro, ING Bank en Rabobank gaan de omschakeling naar een circulaire economie versnellen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer. Ze gaan daarbij samenwerken met klanten, kennisinstellingen en de overheid. Rabobank is er al volop mee bezig. In 2014 en 2015 hebben Rabobank en leasedochter DLL in de landelijke Circular Economy Challenge negen ondernemers geholpen om een idee te vertalen naar een circulair businessmodel. Dit jaar gaan tientallen ondernemers via regionale CE-Challenges hun circulaire businessmodel concreet maken. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: 'Het blijft dus niet bij mooie woorden in een verklaring, we gaan het ook echt doen.'

Ook nog een circulaire onderscheiding in de wacht gesleept?

DLL, het Rabobank-onderdeel dat actief is in leasing van bijvoorbeeld auto's, landbouwwerktuigen, bouwapparatuur en kantoortechnologie, is uitgeroepen tot winnaar van de ‘Alliance Trust Award for Circular Economy Investor’. DLL ontving de onderscheiding op 19 januari 2016 in Davos (Zwitserland), waar het World Economic Forum plaatsvindt. De Young Global Leaders van het forum organiseert deze onderscheiding samen met consultancybedrijf Accenture. De zward wordt toegekend aan organisaties in de investeringssector die met financiële ondersteuning de circulaire economie helpen te realiseren. DLL stimuleert circulaire bedrijfsmodellen doordat ze klanten in staat stelt om bedrijfsmiddelen te gebruiken in plaats van in eigendom te hebben. Ook moedigt DLL klanten aan om de levensduur van bedrijfsmiddelen te verlengen door revisie en renovatie. Apparatuur krijgt zo een tweede leven. Tot nu toe heeft DLL 1.2 miljard euro geïnvesteerd in het financieren van een tweede levenscyclus. In 2013 was dat 1 procent van de hele portfolio van DLL, in 2015 ging het om 3 procent en in 2020 zal dat 20 procent zijn. Bill Stephenson, CEO van DLL: 'De onderscheiding is een waardevolle stimulans om door te gaan met onze inspanningen om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie en daarmee waarde te creëren voor onze partners, het milieu en ons bedrijf.'

Lees meer