Circulaire economie op agenda handelsmissie Italië

De Rabobank wil circulaire economie nationaal en internationaal bespreekbaar maken en circulair ondernemen stimuleren. Daarom lichten we dit thema tijdens de handelsmissie naar Italië (20 tot 23 juni) uit.

Zowel in Nederland als in Italië is de circulaire economie een belangrijk maatschappelijk thema evenals een economische drijfveer voor hoogwaardige productie en export. Een belangrijk aspect van de circulaire economie zijn verpakkingen. ‘Het gebruik van verpakkingen gaat gepaard met diverse dilemma’s,’ vertelt Susan Hansen, strateeg Rabobank. ‘Deze dilemma’s hebben we in combinatie met verpakkingstrends uitgewerkt in een infographic en artikel. Dit presenteren we tijdens de handelsmissie in Italië aan de deelnemers van de missie. Ook is het thema bepalend geweest voor het bedrijfsbezoek aan Novamont en de Pollenzo Universiteit. Met de universiteit hebben we een strategisch partnerschap waarin circulaire economie onderdeel uitmaakt van de vaste agenda. Novamont is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat de toon zet rond het benutten van afval voor nieuwe verpakkingen. Met hun techniek creëren ze uit afval duurzame verpakkingen voor o.a. koffieproducent Lavazza.’

Hansen: ‘Op steeds grotere schaal zijn consumenten kritisch op verpakkingen, vooral op plastic, vanwege de negatieve effecten die het kan hebben op het milieu en mensen. Tegelijkertijd neemt de vraag en het gebruik van verpakking wereldwijd toe. Volgens GlobalData zal de hoeveelheid flexibele en plastic verpakkingen tussen 2006 en 2021 zelfs verdubbelen. Dat heeft onder andere te maken met de groeiende wereldbevolking en consumentengedrag (o.a. toenemende vraag naar convenience voeding). Wat het lastig maakt is dat er niet één oplossing voor het probleem is. Tijdens de handelsmissie dient de infographic en het artikel daarom als praatstuk voor de Italiaanse en Nederlandse ondernemers. Zowel Food & Agri bedrijven als ondernemingen in bijvoorbeeld de mode industrie zijn vertegenwoordigd. Beiden hebben veel te maken met verpakkingen. Juist door sector overschrijdend in gesprek te gaan en kennis en ervaringen uit te wisselen kunnen innovatieve oplossingen en ideeën ontstaan. Ook na de handelsmissie gaan we met ondernemers in Nederland in gesprek over het vraagstuk rond het verbruik en verduurzamen van verpakkingen.’