Circulaire Regioscan

De Circulaire Regioscan heeft als doel om inzicht te geven in de kansen voor circulair ondernemen in een regio en met stakeholders hierover actief in gesprek te gaan. De quick scan geeft inzicht in de meest materiële grondstofstromen en brengt in beeld waar nieuwe snijvlakken ontstaan tussen ketens voor industriële symbiose. Bovendien is het een wegwijzer en circulaire routekaart naar plekken en mensen die met de circulaire economie bezig zijn.

Bekijk de kansen in uw regio of sector