Doe mee met de WasteUp pilot

Laat je afval 'upcyclen' tot een nieuw product

Rabobank is een initiatief gestart onder de naam WasteUp om de transitie naar de circulaire economie te helpen versnellen. Dat doet de bank in een samenwerking met start-up Seenons door restafval van bedrijven in te zamelen en weer te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten.

Door middel van de WasteUp pilot waarvoor bedrijven zich kunnen aanmelden, wordt zes weken lang kosteloos het afval van dertig geselecteerde bedrijven ingezameld. Deelnemende bedrijven die enthousiast zijn, kunnen hierna besluiten hiermee door te gaan: bij de vorige pilot was dit honderd procent!

Van sinaasappelschil tot likeur

Wat voor het ene bedrijf een probleem is, is voor een andere onderneming de oplossing ... Hoe interessant is het als je straks jouw sinaasappelschillen terugziet in een likeur? Of dat er oesterzwammen gekweekt worden op jouw koffiedrab? Daarnaast is het goedkoper als je minder afval produceert en wanneer het duurzaam opgehaald en circulair verwerkt wordt. Een win-win-win dus voor people, planet en profit.

Twee medewerkers van een Bagels & Beans poseren met een bak sinaasappelschillen

Rol van Rabobank

Een samenleving die zoveel mogelijk circulair is, zorgt op de lange termijn voor welvaart en welzijn en een veerkrachtige en concurrerende economie. Rabobank gelooft in dit toekomstbestendige economische systeem, met circulaire bedrijven die individueel en als keten gezonde verdienmodellen hebben en daardoor goed financierbaar zijn.

Rabobank heeft een uitgebreid netwerk van zakelijke klanten, en brengt ondernemers actief bij elkaar om ze te helpen samen hun productie circulair te maken, doordat de afvalstroom van het ene bedrijf als grondstof kan dienen voor een ander bedrijf.

Transitie naar een circulaire economie

De omslag naar een circulaire economie wil Rabobank helpen versnellen door in 2024 100.000 bedrijven te ondersteunen naar een bedrijfsmodel zonder restafval, om de CO2-uitstoot te verminderen en de circulariteit te vergroten. Dit sluit naadloos aan op het rijksbrede programma naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie.

One-stop-shop al je afval duurzaam opgehaald door Seenons

Start-up Seenons, die een netwerk heeft van duurzame afvalverwerkers en logistieke partners en deze samenbrengt in een one-stop-shop oplossing voor bedrijven, is als samenwerkingspartner ingestapt. Met een app zorgt het jonge bedrijfje ervoor dat al het bedrijfsafval probleemloos en zo duurzaam mogelijk wordt opgehaald. Enorm handig, want je hebt dus niet meer met verschillende partijen en contracten te maken. Vervolgens managet Seenons dat jouw afval circulair verwerkt en 'geupcycled' wordt tot nieuwe producten. Hiervoor wordt met meerdere circulaire start-ups en duurzame afvalverwerkers samengewerkt.

Vervolg op eerdere zeer succesvolle pilot

Eerder deed Rabobank in samenwerking met Seenons al een kleine pilot met zes locaties in Amsterdam. Dit was weliswaar een kleine pilot, maar de impact was al enorm: in no time werd 1560 liter afval gered van de verbrandingsovens en kreeg een nieuwe circulaire bestemming. De pilot was zo succesvol (alle locaties wilden na de pilot doorgaan) dat er nu een grotere pilot gaat plaatsvinden, waar je jouw bedrijf voor kunt aanmelden.

Doe gratis mee met de nieuwe WasteUp pilot

Zie je het zitten dat jouw afval geupcycled wordt tot een nieuw product? En wil je daarnaast graag een zorgeloze oplossing voor het laten ophalen van al je bedrijfsafval? En daar dus tegelijkertijd ook nog eens geld mee besparen en afval en CO2-impact mee reduceren? Goed nieuws: er komt een nieuwe pilot. 

Geef je daarom nu op voor de nieuwe WasteUp pilot van Rabobank in samenwerking met Seenons. Uit alle aanmeldingen worden dertig bedrijven geselecteerd. De zes weken durende pilot loopt van 4 januari 2021 tot en met 15 februari 2021. Gedurende deze anderhalve maand wordt al jouw afval gratis bij je opgehaald en verwerkt tot nieuwe producten. Van sinaasappelschillen tot glas, plastic, blik en papier. Zie het als een gratis proefperiode. Na afloop van de pilot besluit je zelf of je dit wilt voortzetten.

  • Schrijf je uiterlijk 14 december in op de website van WasteUp 
  • Ben je een circulaire verwerkingspartij en ben je geïnteresseerd om partner te worden? Meld je dan op dezelfde website aan (onder aan de pagina).