Jaarverslag 2014: Rabobank zet financiering en klantfoto in voor verduurzaming

‘Samen duurzaam sterker’ krijgt betekenis voor een toenemend aantal Rabobank-klanten. Uit het jaarverslag 2014 van de Rabobank Groep blijkt dat de financieringen met een positieve maatschappelijke impact zijn toegenomen tot 21,9 miljard euro en dat de duurzaamheidsprestatie voor meer dan 36.000 zakelijke klanten in beeld is gebracht.

‘Samen duurzaam sterker’ is de internationale duurzaamheidsstrategie van de Rabobank tot 2020, die eind vorig jaar is vastgesteld. Kernelementen daarin zijn het ondersteunen van zakelijke en particuliere klanten bij verduurzaming, het wereldwijd verduurzamen van de landbouw en voedselvoorziening en het versterken van leefgemeenschappen van mensen.

Met financiering klanten steunen in verduurzaming

De 21,9 miljard euro die de Rabobank eind 2014 had uitstaan aan financiering met een positieve maatschappelijke impact, betekent een groei van 2% ten opzichte van 2013. ‘Dit betekent concreet 21,9 miljard waarmee we klanten ondersteunen in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering’, zegt Berry Marttin, lid van de raad van bestuur van de Rabobank. Onderdeel hiervan is de 1,7 miljard euro aan groen gefinancierde projecten via de Rabo Groen Bank. Rabo Groen Bank is marktleider in Nederland op het gebied van groenfinancieringen, met een marktaandeel van 49%.

Marktleider in financiering windmolens

In Nederland is de Rabobank marktleider in de financiering van windmolens, waaronder het grootste onshore windpark (NOP Agrowind) en het eerste nearshore windpark (Westermeerwind). ‘Met 144 megaWatt dragen deze projecten aanzienlijk bij aan de opschaling van hernieuwbare energieopwekking die is afgesproken in het Nederlandse Energieakkoord. In 2014 hebben we een bijdrage geleverd aan zo’n 75% van de groei in de Nederlandse markt. We zijn marktleider in de VS en Canada met de meeste transacties in de wind- en zonenergiesector. In 2014 bereikten we de top 10 in de Bloomberg New Energy Finance League Table, een internationale ranglijst van financiers die wereldwijd het meest actief zijn in hernieuwbare energieopwekking’, zegt Berry Marttin. Via de participatie in het Nederlandse Nationaal Energiebespaarfonds is de Rabobank betrokken bij ruim 500 leningen (5,9 miljoen euro) om consumenten te stimuleren in hun woning energiebesparende maatregelen te treffen, zoals de aankoop van hoogrendementsglas, isolerende deuren en gevelisolatie.

Eerste inzichten uit klantfoto

De komende jaren wil de Rabobank klanten nog nadrukkelijker ondersteunen in verduurzaming. Daarom hanteert de Rabobank duurzaamheidscriteria voor zakelijke klanten. Aan de hand van een zogenoemde duurzaamheidsfoto ziet een zakelijke klant waar hij of zij staat op bepaalde aspecten van duurzaamheid. Bij 36.000 zakelijke klanten in Nederland met meer dan een miljoen aan financiering, is deze duurzaamheidsfoto al gemaakt. Berry Marttin: ‘Uit eerste analyses blijkt dat 5% van de klanten in hun sector behoort tot de koplopers op het gebied van verduurzaming. Zo’n 85% van de klanten ziet het belang van verduurzaming, maar kijkt hier vooral vanuit economisch oogpunt naar. Als deze grote groep klanten extra stappen zet, heeft dat majeure impact. Aan de hand van de klantfoto kunnen we met klanten in dialoog. Anderen en wij kunnen hun inzichten en kennis aandragen hoe het duurzamer en rendabeler kan.’ In circulair ondernemen en in de landbouw en voedingssector ondersteunt de Rabobank innovatieve projecten die ondernemers concrete ideeën moeten opleveren voor verduurzaming van hun bedrijf. Uit de eerste resultaten van de duurzaamheidsfoto blijkt dat 0,5% van de klanten niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de Rabobank. Met hen gaat de Rabobank in gesprek over een gericht plan van aanpak, zodat zij zo snel als mogelijk weer voldoen aan de duurzaamheidseisen van de bank.

3,5% van nettowinst geïnvesteerd in maatschappelijke projecten

Het versterken van gemeenschappen waar mensen wonen en werken, is een wezenlijk onderdeel van de aanpak van de Rabobank. De Rabobank heeft in 2014 64,8 miljoen euro geïnvesteerd in maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk. Dit is 3,5% van de totale nettowinst in 2014, in 2013 was dit 3% van de totale nettowinst. De Rabobank ondersteunt burgerinitiatieven en nieuwe lokale maatschappelijke initiatieven via de lokale Rabobanken in Nederland, met name op het gebied van zonne-energie, ouderenzorg en internettoegang.

Daarnaast zijn er via de Rabobank Foundation buiten Nederland meer dan 400 projecten bij ruim 300 projectpartners, voornamelijk producentencoöperaties en spaar- en kredietcoöperaties in 29 landen. Eind 2014 heeft Rabobank Foundation hier meer dan 28 miljoen euro aan leningen en garanties uitstaan. Daarnaast is in 2014 is voor een bedrag van meer dan 3,8 miljoen euro aan technische assistentie en kleine donaties goedgekeurd.

Lees meer