Aandeel in een beter klimaat

Klimaatverandering is bittere realiteit. De wereld warmt op met risico’s voor het milieu, de voedselzekerheid van mensen en gemeenschappen en toenemende honger en armoede. De Rabobank neemt haar verantwoordelijkheid en werkt samen met klanten en partners aan oplossingen.

De Rabobank erkent de ernst van het klimaatvraagstuk. In 2015 bracht de bank niet alleen een klimaatstatement uit, ook beschrijft zij in haar duurzaamheidsbeleid ‘samen duurzaam sterker’ hoe de bank haar duurzaamheidsdoelen voor 2020 gaat bereiken. Deze doelen zijn gericht op het beperken van de risico’s van klimaatverandering en het stimuleren van een duurzame en circulaire economie. “We werken op verschillende manieren aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk”, vertelt Bas Rüter directeur Duurzaamheid Rabobank. “Onze bedrijfsvoering is sinds 2007 klimaatneutraal en we verminderden onze CO2- footprint de laatste jaren gemiddeld met 5%. Daarvoor ontvingen we dit jaar als eerste bank de Lean & Green Award. Ook zijn we mede oprichter en lid van het platform FIRA dat de duurzame prestaties en processen van leveranciers toetst”. Daarnaast wil de bank uitblinken in de dienstverlening voor verduurzaming van de samenleving. Zo lanceerde ze deze maand als eerste en enige Nederlandse bank de Groenhypotheek. Een hypotheek waarbij particuliere klanten die een zeer energiezuinig nieuwbouwhuis kopen tien jaar lang een aanzienlijke korting op hun hypotheekrente krijgen.

Duurzame koplopers financieren

In de winning van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie investeert de bank al jaren niet meer. Daardoor is van alle investeringen in opwekking van energie maar liefst 99% (€3,5 mrd) gericht op duurzame energie. Ook vindt de bank het belangrijk om financiële maatwerkoplossingen te bieden voor hernieuwbare energie projecten zoals windmolenparken, zonne-energie en biomassaprojecten. Zo is de bank onder andere betrokken bij het eerste nearshore windpark Westermeerwind in het IJsselmeer en het eerste zonnepark op Ameland. In Nederland is de Rabobank koploper in het financieren van zulke projecten en wereldwijd zelfs de vijfde financier van windmolenparken.
Aan duurzame koplopers met maar liefst 44 duurzaamheidskeurmerken biedt de bank financieringen met een aantrekkelijke korting. “Zij investeren daarmee in duurzame huisvesting, het verminderen van voedselverspilling en het verduurzamen van het machinepark. Dit jaar konden we samen met de Europese Investeringsbank (EIB) de Rabo Impactlening uitbreiden naar 100 miljoen”. Ook heeft de bank de eisen voor de aandelen in het adviesassortiment verder aangescherpt. Op dit moment zijn de aandelen waaruit de beleggingsspecialisten van de Rabobank de portefeuilles samenstellen daardoor al 46% minder CO2-intensief dan de aandelen uit de MSCI Developed Markets Index.

Samen duurzaam doen

“Als coöperatieve bank zien we het als onze taak om niet alleen zelf maar ook samen met onze klanten een aandeel te hebben in een beter klimaat. Naast financiële oplossingen zoals de Rabo Impactlening en beleggingen in klimaatoplossingen vinden we het belangrijk om kennis te delen en samenwerking te stimuleren”. Jaarlijks organiseert de Rabobank daarom in heel Nederland tientallen ‘Slim Verbouwen’ events. Hierbij worden niet alleen particuliere klanten betrokken maar juist ook bedrijven die kennis hebben van duurzaam wonen en (ver)bouwen. Met MKB ondernemers werkt de bank samen in 20 Energieke Regio’s. “Hier verbinden we honderden klanten aan energie prestatie adviseurs om met een aantrekkelijke investering kosten en energie te besparen. Er wordt voor gemiddeld twee ton per klant geïnvesteerd met zeer korte terugverdientijden”. Voor ondernemers die aan de slag willen met circulaire economie organiseert de bank regionale CE Challenges. In het Groene Hart leverde dit een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Heineken Nederland en Metabolic op. Zij maakten voor de vijftiende keer in drie jaar tijd een regionale studie naar kansen voor de circulaire economie, ditmaal ‘Groene Hart Circulair’, waaruit blijkt dat de energievraag in het Groene Hart volledig ingevuld kan worden met lokaal opgewekte duurzame energie. “Bijzonder was ook de uitreiking van de Herman Wijffels Innovatieprijs voor duurzame innovaties. Die hebben we voor het 15e jaar op rij uitgereikt. Dit jaar won AquaBattery die met de Blue Battery energieopslag milieuvriendelijk, veilig en schaalbaar maakt. Deze batterij kan de transitie richting duurzame energie een boost geven”.

Verduurzamen totale keten

Ook in de landbouw neemt de Rabobank haar verantwoordelijkheid. “Daar benutten we onze relatie als financier om in gesprek te gaan met de klanten en belanghebbenden. We stimuleren hen om energie efficiënter te gebruiken, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en energiebronnen te verduurzamen. De komende jaren gaan we bovendien in de World Business Council for Sustainable Development samenwerken met grote agrarische klanten. Het doel daarbij is om de landbouw snel klimaatvriendelijker te maken en te helpen zich aan te passen aan een veranderend klimaat”. Een mooi praktijkvoorbeeld daarvan zijn de vijf innovatieprojecten gericht op het verduurzamen van de totale voedselketen in Nederland (melk), India (suiker), Indonesië (palmolie), Chili (zalm) en Brazilië (soja/vlees). Eén van de partners hierbij is het Wereld Natuur Fonds. “De komende jaren brengen we 10 visies uit die gericht zijn op deze duurzame mondiale agrarische ketens. Afgelopen maand publiceerden we de eerste visie ‘maak duurzame palmolie de norm’. Hierin staat beschreven hoe de Rabobank een actieve bijdrage wil leveren aan het oplossen van de duurzaamheidsvraagstukken van de palmolie sector. Minister Lilianne Ploumen nam de visie in ontvangst tijdens een ronde tafel over duurzame palmolie met alle belangrijke spelers uit de Indonesische palmolie industrie”. Ook in de suiker industrie in India zijn de eerste resultaten van het innovatieproject zichtbaar. Daar is de afgelopen jaren ingezet op duurzaam water management en efficiënt gebruik van energie met een daling van de CO2 uitstoot tot gevolg.

Bekijk de infographic voor meer informatie over het aandeel van de Rabobank en haar klanten in een beter klimaat.

Lees meer