Klimaat

Klimaatverandering, we hebben er allemaal mee te maken. Als mens, als klant, als ondernemer als bank. Samen moeten we duidelijke stappen zetten om de wereldwijde temperatuurstijging binnen 2 graden Celsius en liever nog 1,5 te houden. Rabobank ziet de urgentie om klimaatverandering aan te pakken en heeft zich daarom gecommitteerd aan Nederlandse en internationale samenwerkingsverbanden en akkoorden.

Rabobank werkt samen met klanten en partners aan oplossingen rondom het thema klimaatverandering, dit bevat ook een Klimaat programma. Het vertrekpunt is de ambitie van Rabobank om de leidende bank te zijn in de energie- en de landbouwtransities. Naast haar eigen positie in de bankensector focust Rabobank zich op de transities in de Food & Agri sector, de energiesector, de industrie, de bouw en woningmarkt.

Het klimaat rapport geeft een overzicht van ons klimaat commitment. Het toont onze aanpak en de voortgang tot nu toe. En het bevat een overzicht van onze doelen voor de toekomst.

Relevante artikelen