Klimaat

Klimaatverandering, we hebben er allemaal mee te maken. Het zal van invloed zijn op de economie, onze welvaart en manier van leven op de lange termijn. Dat vraagt om duidelijke stappen om de wereldwijde temperatuurstijging binnen 2 graden Celsius, en liever nog, 1,5 graad te houden.

We erkennen dat klimaatverandering risico's en kansen creëert voor onze klanten, onze gemeenschappen en ook voor onze bank. We zijn toegewijd aan de klimaatdoelen van Parijs en beschouwen het als een gedeelde verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. Ook hebben we het commitment van de Nederlandse financiële sector aan het Nederlandse Klimaatakkoord ondertekend.

Onze aanpak en commitment

Rabobank werkt samen met klanten en partners aan oplossingen rondom het thema klimaatverandering, dit bevat ook een Klimaatprogramma. Het vertrekpunt is de ambitie van Rabobank om de leidende bank te zijn in de energie- en de landbouwtransities. Naast haar eigen positie in de bankensector focust Rabobank zich op de transities in de Food & Agri sector, de energiesector, de industrie, de bouw en woningmarkt.

De Rabobank wil ervoor zorgen dat duurzaamheid en de aanpak van klimaatverandering in 2024 volledig geïntegreerd zijn in haar bedrijfsstrategie, onze focus op innovatie en onze dagelijkse klantenservice. 

Ons klimaatrapport "Rabobank en Klimaatverandering" (september 2020) schetst onze ambities, strategie en toezeggingen met betrekking tot de aanpak van klimaatverandering. We geven een overzicht van de huidige stand van zaken in "Rabobank Climate Commitment – Disclosure of progress over 2020." Dit rapport gaat over de inzet van de financiële sector voor het Nederlands Klimaatakkoord, dat de Rabobank in 2019 ondertekende, en volgt het rapportageformat dat voor alle ondertekenaars geldt. Rabobank geeft op deze manier inzicht in het proces en wil hierin transparant zijn. In ons Road to Paris rapport (nov 2022) leggen we uit waar we staan op onze weg naar de klimaatdoelen van Parijs. In dit rapport zijn we transparant over waar de bank en de sectoren met de meeste CO2-uitstoot staan om de klimaatdoelen te halen.

Relevante artikelen