Samen duurzaam sterker

Toekomstbestendig leven, wonen en ondernemen, met voldoende voedsel voor iedereen. Daaraan willen wij een bijdrage leveren. Als coöperatieve bank versterken we onze klanten en hun omgeving daarom met financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken. Zo stimuleren we de transitie naar een duurzame wereld waarin zorg voor mens, natuur en klimaat hand in hand gaat met nieuwe verdienmodellen.


We geloven dat een inclusieve benadering nodig is om de wereld duurzamer te maken. Ook klanten waarbij duurzaamheid nog niet vanzelfsprekend of geborgd is, willen wij bedienen. Zodat we hen stap voor stap kunnen helpen en stimuleren om steeds duurzamer te worden. Daarbij zetten we onze financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken in.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid