Duurzame coöperatieve bank


“We geloven dat een inclusieve benadering nodig is om de wereld duurzamer te maken. Ook klanten waarbij duurzaamheid nog niet vanzelfsprekend of geborgd is, willen wij bedienen. Zodat we hen stap voor stap kunnen helpen en stimuleren om steeds duurzamer te worden. Daarbij zetten we onze financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken in”

Bas Rüter, Global Head of Sustainability

Duurzaam wonen

Onze aanpak rondom duurzaam wonen en (ver)bouwen is gericht op het besparen van kosten en energie.

Lees meer

Duurzame Food & Agri-sector

Rabobank werkt met de hele keten samen om de transitie naar duurzame landbouw en voedselvoorziening mogelijk te maken.

Lees meer

Klimaat

Alleen samen kunnen we samenwerken aan oplossingen rondom het thema klimaatverandering.

Lees meer

Circulair ondernemen

Met ondernemers wil Rabobank werk maken van innovatie en samenwerking rond circulaire kansen en mogelijkheden.

Lees meer