Samen duurzaam sterker

Toekomstbestendig leven, wonen en ondernemen, met voldoende voedsel voor iedereen. Daaraan willen wij een bijdrage leveren. Als coöperatieve bank versterken we onze klanten en hun omgeving daarom met financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken. Zo stimuleren we de transitie naar een duurzame wereld waarin zorg voor mens, natuur en klimaat hand in hand gaat met nieuwe verdienmodellen.


We geloven dat een inclusieve benadering nodig is om de wereld duurzamer te maken. Ook klanten waarbij duurzaamheid nog niet vanzelfsprekend of geborgd is, willen wij bedienen. Zodat we hen stap voor stap kunnen helpen en stimuleren om steeds duurzamer te worden. Daarbij zetten we onze financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken in.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid

Transitie naar duurzaam wonen en vastgoed

Onze aanpak rondom duurzaam wonen en (ver)bouwen is gericht op het besparen van kosten en energie.

Lees meer

Transitie naar een duurzame food en agri-sector

Rabobank werkt met de hele keten samen om de transitie naar duurzame landbouw en voedselvoorziening mogelijk te maken.

Lees meer

Duurzaam opgewekte energie heeft de toekomst

Daarom investeert Rabobank in groene energie en helpen klanten verder verduurzamen.

Lees meer

Transitie naar circulair ondernemen

Met ondernemers wil Rabobank werk maken van innovatie en samenwerking rond circulaire kansen en mogelijkheden.

Lees meer