Biodiversiteit

De biodiversiteit in Nederland gaat achteruit. Ondanks alle inspanningen op het gebied van natuurbescherming sterven plant- en diersoorten uit. Herstel gaat niet vanzelf en daarom is het belangrijk dat de maatschappij dit gezamenlijk aanpakt. Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden zet ook Rabobank zich in voor natuurherstel. Wij stimuleren het effectief omgaan met natuurlijk hulpbronnen en werken actief met klanten en partners aan behoud en herstel van biodiversiteit.

Bekijk hier een korte uitleg over biodiversiteit:

Aanpak Rabobank:

 • Ons duurzaamheidsbeleid is leidend voor onszelf en onze klanten.
 • We werken samen met partners:
  o Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij met WNF en Friesland Campina.
  o Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw met WNF en Brancheorganisatie Akkerbouw.
  o Deltaplan Biodiversiteit
 • We stimuleren onze klanten met middelen en beloningen:
  o We nemen prestaties voor biodiversiteit op in onze voorwaarden en beoordelingen, bijvoorbeeld in de duurzaamheidsmatrix voor relevante sectoren
  o Impactlening Biodiversiteit (rentekorting op lening).

Biodiversiteit herstellen door boeren te belonen

Samen met WNF en Friesland Campina hebben we een Biodiverisiteits Monitor ontwikkeld voor melkveehouders. Met Rabobank’s Planet Impact Lening worden deze boeren beloond voor hun inspanningen die gericht zijn op het behoud van biodiversiteit. Bekijk de video voor meer informatie.

Het belang van een gezonde bodem

Een gezonde bodem en biodiversiteit gaan hand in hand als de bodem van agrarische landen biodivers is verhoogt dit de productiviteit en verlaagt dit het risico op ziekten. Bekijk de explainer (in het Engels):

Artikelen over biodiversiteit

Ons beleid op biodiversiteit