Duurzaamheid: strategie en beleid

Toekomstbestendig leven, wonen en ondernemen, met genoeg gezond voedsel voor iedereen. Daaraan willen wij een bijdrage leveren.

Als coöperatieve bank hebben we duurzaamheid geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Onze inclusieve benadering is erop gericht om klanten en stakeholders stap voor stap te laten verduurzamen. Daarvoor zetten we onze financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken in.

Transitie naar een duurzame wereld

Vanuit onze coöperatieve mentaliteit werken we bovendien samen aan oplossingen waar iedereen beter van wordt. Goed voor onze klanten, de samenleving én de wereld om ons heen. Zo stimuleren we de transitie naar een duurzame wereld waarin zorg voor mens, natuur en klimaat hand in hand gaan met nieuwe verdienmodellen. We ondersteunen de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarbij focussen we op het leveren van een bijdrage aan de energie- en voedseltransitie en de realisatie van een circulaire economie.

Duurzaamheidsbeleid

Ons duurzaamheidsbeleid beschrijft wat wij van onze klanten en partners verwachten met betrekking tot duurzaam. Ook geeft het richting aan onze eigen bedrijfsvoering. Het beleid heeft vier componenten, namelijk:

  • Het overkoepelend beleidskader dat geldt voor al onze klanten en al onze producten en diensten;
  • Het kernbeleid is van toepassing op alle klanten en gaat in op de voornaamste milieu, maatschappelijke en bestuurlijke kwesties;
  • Het themabeleid gericht op diverse thema’s;
  • Het sectorbeleid heeft betrekking op specifieke sectoren en productieketens.

Lees meer