Visie en beleid: samen duurzaam sterker

Mensen en bedrijven realiseren de meeste impact met duurzame ontwikkeling als ze samen optrekken, een aandeel nemen in elkaar. Bij die verduurzaming wil de Rabobank klanten en hun omgeving versterken, met financiële diensten en toegang tot kennis en netwerken. Zorg voor mensen, klimaat en natuur gaat vaak hand in hand met nieuwe verdienmogelijkheden en economische ontwikkeling.

Verduurzaming blijkt in de praktijk een proces dat mensen en bedrijven helpt om de verhouding tussen welzijn en welvaart steeds verder te verbeteren. Het gaat om de zorg voor mensen, klimaat, dieren, natuur en economie, nu en later. Het initiatief hiervoor ligt bij mensen zelf. Zij vormen de samenleving, de economie. Zij hebben vaak de ideeën om de balans tussen welzijn en welvaart en tussen klimaat en welvaart te verbeteren. En daar hebben ze zelf ook belang bij.

Economische ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling heeft alles te maken met economische ontwikkeling, zo is de ervaring die de Rabobank en veel klanten hebben. Heel concreet: door te investeren in energiebesparing besparen mensen kosten en dragen ze bij aan de bescherming van het klimaat. Of neem duurzame opwekking van energie. Dat vraagt om investeringen, maar levert op termijn vaak ook geld op en draagt in elk geval bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. En of het nu in de landbouw is of erbuiten, ondernemers die op een nieuwe manier kijken naar grondstoffen, productiemethoden en hergebruik, kunnen komen tot nieuwe verdienmodellen en tegelijkertijd bijdragen aan het behoud van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.

Klanten en hun omgeving sterker maken

Wat is de rol van de Rabobank? Met financiële oplossingen, inzichten, kennis en de toegang tot netwerken ondersteunt de Rabobank haar klanten bij duurzame ontwikkeling. Dat doen we al sinds het einde van de 19e eeuw. Verduurzaming is goed voor mensen, voor bedrijven en voor leefgemeenschappen. En dus ook de Rabobank. We ondersteunen ook sectorinitiatieven zoals de Spitsbergen Ambitie waarin de Nederlandse financiële sector uiteenzet op welke wijze de zorg om klimaatverandering zal meenemen in de bedrijfsvoering.

Duurzame speerpunten tot 2020

In Nederland is de Rabobank een brede financiële dienstverlener voor particuliere en zakelijke klanten, wereldwijd de leidende bank in landbouw en voedselvoorziening. Daaruit voort vloeien de speerpunten die de Rabobank tot 2020 heeft in duurzame ontwikkeling:

  • Ondersteunen van particuliere en zakelijke klanten bij verduurzaming. Onze particuliere klanten geven we duidelijkheid over de duurzaamheidsimpact van sparen en beleggen. Sparen en beleggen is ook mogelijk met een specifiek duurzame, verantwoorde bestemming. Ook helpen we particuliere klanten bij het verduurzamen van hun woning. Zakelijke klanten ondersteunen we bij het stap voor stap verduurzamen van hun bedrijf. We brengen hun duurzaamheidsprestatie in beeld en we verbinden klanten met elkaar zodat ze hun zakelijk succes kunnen vergroten. Duurzame koplopers geven we voorrang bij financiering.
  • Versnellen duurzame landbouw en voedselvoorziening. De Rabobank is op mondiale schaal actief bij het verduurzamen van landbouw- en voedselketens, bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan 7 ronde tafels voor verduurzaming van landbouw- en voedselketens. We stimuleren onze klanten om de resultaten van deze ronde tafels in hun bedrijfsvoering te integreren. Met innovatieve klanten en maatschappelijke partners werken we samen in ambitieuze duurzaamheidsprojecten, die anderen kunnen inspireren.
  • Versterken lokale gemeenschappen. We zijn actief in de gemeenschappen waarvan we onderdeel zijn, door mensen te verbinden en kennis te delen. In Nederland ligt het accent op duurzaamheid, economische vitaliteit en leefbaarheid in zorg en wonen. In ontwikkelingslanden ligt de focus op de oprichting en professionalisering van boerenorganisaties en de toegang tot lokale financiële infrastructuur voor iedereen.

customer-focus

Klik op de afbeelding voor de pdf

Lees meer